Dreams med på storsatsing på forskning om bærekraftig økonomi

Det svenske fintech-selskapet Dreams går inn som partner i Sustainable Finance Lab, et samarbeid mellom svenske forskningsinstitutt. Målet er å utvikle nye målinger for FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling.

– At vi går inn som partnere i Sustainable Finance Lab gir oss en flott mulighet til å utvikle arbeidet vårt med økonomisk velvære. Å utvikle nettverket vårt er også verdifullt akkurat nå fordi det gjør det mulig for oss å utnytte den store trenden om økonomisk bærekraft som vi ser innen finansmarkedet, sier Elin Helander, kognisjonsviter og forskningsleder hos Dreams.

Sustainable Finance Lab er et konsortium bestående av seks svenske universiteter og partnere fra industrien. Det ble nylig klart at innovatjonsmyndigheten Vinnova satser 47 millioner kroner på den kommende femårsperioden som vil gå til forskning på fornyelsen av det finansielle arbeidsmarkedet ut ifra et bærekraftsperspektiv. De globale FN-målene handler blant annet om å avskaffe fattigdom, utrydde sult, oppnå likestilling, moderne og effektiv pleie for alle, samt bærekraftig konsumering og produksjon.

– Finansmarkedene har mulighet til å forandre verden til det bedre, og det er den positive kraften av å transformere samholdet mot økt bærekraftighet vi kommer til å forske på. For at forskningen vår skal få effekt er det avgjørende at vi har partnere som Dreams, ettersom de utvikler virkelige tjenester som mennesker bruker. Dreams er spesielt interessante for oss ettersom de er så forskningsintensive, og gjennom å samarbeide med dem vil Dreams også fortsette å utvikle finansielle tjenester som vil lede til økt bærekraft, sier Kent Eriksson, professor og direktør for Sustainable Finance Lab på KTH.

Samarbeidet handler i tillegg om økonomisk bærekraft på et mer lokalt plan. Namsmannen kontakt i fjor 426 000 personer med krav om refusjon, som er en økning på 1,3 % om vi sammenligner med året i forkant. De som har gjeld ender også opp med å skylde mer og mer, og det totalte gjeldsbeløpet i 2020 lå på 21,7 milliarder kroner, en økning på 18 % sammenlignet med tallet fra 2019, og det høyeste års-sifferet noensinne. Namsmannen har fremfor alt en stor bekymring over unge som ikke betaler regninger i tide, og man ser at det finnes et stort behov for å informere om hva som kan skje dersom man kjøper for penger man ikke har, ikke betaler regninger, tar opp kreditt og havner i gjeld som kan være vanskelig å komme ut av. I lys av dette ser Dreams en stor betydning i at begrepet økonomisk velvære får større oppmerksomhet. Hvordan vi har det økonomisk henger sterkt sammen med helsen vår og hvordan vi generelt har det.

– Det økonomiske velværet er et uutforsket område, og satsingen Sustainable Finance Lab gjør er viktig for å se hvordan bærekraftig økonomi påvirker helsen vår. Dette er noe som må tas på alvor. Jeg tror at vi i fremtiden kommer til å i større grad analysere vår fysiske helse etter vår finansielle situasjon. Til eksempel kan vi allerede i dag se at økonomisk stress er en vanlig årsak til bekymring og angst. Det påvirker hele vårt sosiale liv om man har økonomiske vansker, for eksempel skape bekymring over at man kan bli ekskludert fra en gruppe fordi man ikke har råd til å være med på aktiviteter, sier Elin Helander.

Dreams Sustainable AB, Kungstensgatan 21 A, 113 57 Stockholm, Sweden, e-post hello@getdreams.com , Sw. registration number: 559347-5535, CEO Konstantin Lezhnin