Dreams Advisory board

Vår advisory board ger strategisk rådgivning till ledningsgruppen och står även för en objektiv och opartisk tredje synvinkel gällande hållbarhetsfrågor. Deras uppgift är även att utmana oss att kontinuerligt förbättra vår metodik och öka vår påverkan, samt att uppmuntra och stödja oss i utforskningen av nya idéer.

David Andersson

Post doc, Chalmers University of Technology and founder Svalna

Maria Svantemark

CEO & Co-founder SustainLab

Kata Nylén

Psychologist and founder of the Swedish Climate Psychologists

Joakim Sandberg

Professor of philosophy at University of Gothenburg, & professor of finance at University of Groningen. Vice director Sustainable Finance Lab.