Impact Report

Vi på Dreams tar klimatet på största allvar, och värderar transparens och ansvar högt, och väljer därför att publicera vår första frivilliga hållbarhetsredovisning. Den visar vårt påbörjade hållbarhetsarbete och hur vi arbetar för att nå vårt ambitiösa mål: att spara 100 000 ton CO2e tillsammans med våra kunder till mitten av 2025.

Läs hela rapporten