Impact Reports

Vår hållbarhetsrapport för 2023 fortsätter arbetet som vi inlett föregående år inom områdena klimat, ekonomiskt välbefinnande, mångfald och integration, jämställdhet samt ansvarsfullt företagande och styrning. 

Läs hela rapporten

Vi på Dreams tar klimatet på största allvar, och värderar transparens och ansvar högt, och väljer därför att publicera vår första frivilliga hållbarhetsredovisning. Den visar vårt påbörjade hållbarhetsarbete och hur vi arbetar för att nå våra ambitiösa mål.

Läs hela rapporten