Allmänna villkor Dreams Sustainable AB

Stort tack för att du använder Dreams-appen. Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av vår tjänst och vi är stolta över att du ger oss förtroendet att hjälpa till med att ge dina pengar mening.

Här nedanför hittar du de villkor som reglerar ditt användande av Dreams-appen. De är viktiga eftersom de påverkar de rättigheter du har och vi uppmanar dig att gå igenom dem noggrant. Om något är oklart vill vi gärna att du tar kontakt med oss på hello@getdreams.com så ska vi hjälpa dig så snabbt vi kan.

1. Användarvillkor för Dreams-appen

 1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du använder appen Dreams (”Appen” eller ”Dreams”) som tillhandahålls av Dreams Sustainable AB, org nr 559347-5535, Kungstensgatan 21A, 113 57 Stockholm (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”).
 1. Villkoren gäller bara för de tjänster som Bolaget tillhandahåller i Appen, inte för de tjänster som våra bankpartners tillhandahåller via Appen (för vilka separata villkor gäller).

3.  För att kunna använda Dreams behöver du en smartphone eller annan enhet vars operativsystem fungerar tillsammans med Dreams.

4.  För att använda Dreams behöver du också vara minst 18 år, behörig att ingå avtal och acceptera de här Villkoren.

5. Insamling och behandling av personuppgifter regleras bl.a. av Dataskyddsförodningen, ibland också kallad GDPR. Det är viktigt att du vet vilka uppgifter vi samlar in och behandlar och med vilken rätt vi gör det. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom vår Privacy Notice. I vår Privacy Notice framgår det vilka typer av personuppgifter vi samlar in hur vi behandlar dem, varför vi gör det och med vilken rätt vi gör det (laglig grund), vilka rättigheter du har och hur du gör för att använda dig av dina rättigheter. Vår Privacy Policy hittar du här.

6.  Vi hoppas att du har nytta av och gillar Appen. Om du har några frågor, förslag eller klagomål hoppas vi att du kontaktar oss och vi kommer göra vårt bästa att besvara dina frågor. Snabbast svar får du om du kontaktar oss via chatfunktionen i Appen, men du kan också maila till hello@getdreams.com.

7.  Om du är missnöjd med Appen, ser vi gärna att du kontaktar oss så vi kan försöka hjälpa dig. Om du fortfarande inte är nöjd kan du avsluta ditt användarkonto när som helst – läs mer under Avslut och uppsägning.

2. Om Dreams

 1. Appens främsta syfte är att hjälpa dig som användare att få en bättre privatekonomi. Appen ska uppmuntra till ökat sparande genom sparmål (som vi kallar drömmar), särskilda sparregler (utmaningar och verktyg för att spara pengar) och sammanställning och presentation av finansiell data (intäkter, utgifter, transaktioner etc). Du kan spara till egna drömmar eller tillsammans med andra genom att själv skapa eller gå med i andras delade drömmar. I Appen kan du även förstå och beräkna ditt koldioxidavtryck från dina inköp och transaktioner och få råd och möjligheter att minska ditt koldioxidavtryck. Du får denna information i Appen. 

2.   i Appen erbjuds du även vissa tjänster av vissa banker. Vilken bank som erbjuder vilken tjänst framgår av respektive tjänsts villkor (och framgår också nedan). Banktjänsterna är separata tjänster från de tjänster som erbjuds av Bolaget.

3. Varken Bolaget eller Appen tillhandahåller någon finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller investeringsrådgivning avseende finansiella instrument enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ingen information som Bolaget tillhandahåller i Appen eller på annat sätt ska uppfattas som sådan rådgivning. Bolaget tillhandahåller heller inga finansiella tjänster enligt bank- eller betaltjänstlagar och regler. Alla finansiella tjänster tillhandahålls av våra bankpartners. 

4. För att kunna använda tjänsterna i Appen måste du skapa ett användarkonto och öppna ett bankkonto, eller ansöka om någon tjänst, hos åtminstone en av våra partnerbanker.

5. För att alla funktioner i Appen ska fungera och för att kunna ge dig en så intressant och rolig upplevelse som möjligt behöver Appen ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vilka funktioner Appen behöver tillgång till beskrivs i vår Privacy Notice. 

3.  Hur gör du för att komma igång?

1.   Ladda ner Appen och skapa ett användarkonto.

2.   För att kunna använda våra tjänster måste du öppna åtminstone ett konto eller ansöka om lån hos någon av våra partnerbanker. Våra partnerbanker tillhandahåller olika tjänster (t ex Dreams Sparkonto, Dreamsfonden, Dreamskortet, lån).

3.   Skapa drömmar: För att göra det enklare och roligare att spara kan du i Appen beskriva dina drömmar (sparmål) i text och bild, bestämma hur mycket du ska spara och när du ska ha uppfyllt din dröm. Du kan också bjuda in andra att delta i din dröm och du kan också delta i andras drömmar och spara med dina vänner (“Delade Drömmar” eller “Gruppdrömmar”). Även om man sparar tillsammans med vänner eller i Delade Drömmar så sparar alla på sina egna konton.

4.   Använd våra sparhack: Vi erbjuder olika slags sparhack i Appen som hjälper dig att uppfylla dina drömmar, t ex skippa/hoppa någon utgift, anta en utmaning eller aktivera triggers.

5.   Börja spara, betala etc med våra partnerbanker.

4. Ditt Dreamskort

   Dreamskortet tillhandahålls av vår partnerbank Aion SA/NV Bank, svensk filial, och regleras av deras separata användarvillkor.

5. Dreams Sparkonto och Dreamsfonden

1.  I Appen kan du se hur mycket du sparat till dina drömmar. I övrigt har Bolaget ingen del i sparandet och har inget ansvar för Dreams Sparkonto eller Dreamsfonden, hur mycket eller lite avkastning som uppkommer, marknadsrisk, finansiell risk eller dylikt. Dreams Sparkonto och Dreamsfonden tillhandahålls av vår partnerbank Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial.

2.   Du kan byta sparform på en befintlig dröm så att pengar som t ex sparats på ett Dreams Sparkonto investeras i Dreamsfonden eller så att pengar som investerats i Dreamsfonden förs över till ditt Dreams Sparkonto.

3.   Eftersom en dröm inte kan ha blandade sparformer behöver alla pengar i en dröm antingen sparas på Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden.

6. Samlingslån

1.  Du kan ansöka i Appen om Samlingslån, som är ett lån från Ålandsbanken för att refinansiera ett eller flera andra konsumtionslån.

2.   I samband med ansökan om Samlingslån i Appen får du också godkänna en automatisk månatlig avbetalning av ditt lån om bestämt belopp från ditt anslutna konto.

3.   I Appen kan du också välja, liksom för spardrömmar, att aktivera sparhack och triggers för att göra extra avbetalningar på ditt Samlingslån. Sådana extra avbetalningar sker dagligen utöver dina ordinarie månatliga avbetalningar.

4.  När du aktiverar sparhack eller triggers i Appen för Samlingslån, ger du Ålandsbanken i uppdrag att inhämta motsvarande belopp från ditt anslutna konto för att betala av ditt lån.

5.  Ifall information om ditt Samlingslån skiljer sig åt mellan informationen i Appen och informationen du får från Ålandsbanken, är det information från Ålandsbanken som har företräde.

6.   Om du inte betalar av ditt Samlingslån enligt plan och lånet sänds till inkasso, kommer information om ditt Samlingslån inte längre uppdateras i Appen, utan du kommer bara kunna hitta historisk information om ditt Samlingslån.

7. PIN-kod / BankID

1.  När du skapar ditt användarkonto får du välja en personlig PIN-kod. Denna, eller BankID (beroende på funktionalitet), använder du för att identifiera dig i Appen och för att bekräfta överföringar och andra uppdrag som du lämnar till våra partnerbanker. Det är därför viktigt att bara du har tillgång till din PIN-kod och att den hålls hemlig. Du får inte skriva ner koden eller lämna den till någon annan. Det är ditt ansvar att se till att du väljer en kod som inte kan kopplas till dig, ditt personnummer eller som består av samma siffror i en följd. Som ett alternativ till att använda din personliga PIN-kod kan du också identifiera dig och bekräfta överföringar med biometrisk information (fingeravtryck) om din smartphone har den funktionaliteten.

2.  För att dina uppgifter inte ska kunna ses av någon annan måste du alltid se till att den enhet du använder Appen på är låst när du inte använder den och att en kod eller annan unik identifikationsmetod behövs för att låsa upp enheten.

3.  Bolaget kommer aldrig att kontakta dig och be dig om din PIN-kod. Om du tror att någon annan har kommit över din PIN-kod eller kan komma åt Appen måste du omedelbart byta pinkod eller spärra Appen på getdreams.com/sparra.

4.  För att kunna använda Appen måste du alltid ha den senaste versionen av Appen installerad på din enhet och se till att de operativsystem du använder överensstämmer med vad som anges på getdreams.com eller i Appen.

 1. För att kunna använda Appen krävs en smartphone, läsplatta eller annan enhet med Internetanslutning som har ett operativsystem som Appen är anpassad för. Kostnader för utrustning, mobil- och internettrafik står du för.

8. Information om Delade Drömmar och Gruppdrömmar

 1. Dreams ger dig möjligheten att dela dina drömmar (sparmål) med andra på två sätt – genom Delade Drömmar och genom Gruppdrömmar. Alla som sparar i en Delad Dröm eller Gruppdröm sparar på sina egna konton. Du kan när som helst välja att gå ur en Delad dröm eller Gruppdröm.
 2. I Delade Drömmar ger Dreams dig möjlighet att dela dina drömmar (sparmål) med andra Dreamsanvändare som har blivit inbjudna till den Delade Drömmen och du kan skicka meddelande mellan dig och andra användare som delar samma Delade Dröm. När du deltar i en Delad Dröm kan alla användare som deltar i den Delade Drömmen se hur mycket pengar varje användare har sparat och transaktionsuppgifter som hör ihop med sparande till den Delade Drömmen.
 3. Genom att skapa en dröm, göra den till en Delad Dröm och bjuda in andra till din Delade Dröm godkänner du att de andra får ta del av det du drömmer om, när och hur mycket pengar du sparar till den Delade Drömmen och ger Bolaget rätt att visa sådan information till andra som delar samma dröm.
 4. Genom att acceptera en inbjudan till en Delad Dröm godkänner du att andra användare som deltar i den Delade Drömmen får veta att du deltar i drömmen, när och hur mycket pengar du sparar till den Delade Drömmen och ger Bolaget rätt att visa sådan information till andra som deltar i den Delade Drömmen.
 5. Dreams ger dig också möjligheten att dela dina drömmar (sparmål) med andra Dreamsanvändare i Gruppdrömmar. Gruppdrömmar kan ses av både de som deltar i Gruppdrömmen och av andra som inte deltar i Gruppdrömmen genom att Gruppdrömmen visas på en öppen webbsida.
 6. Genom att skapa en Gruppdröm godkänner du att det du drömmer om, när och hur mycket pengar du sparar och att det är du som har skapat Gruppdrömmen visas både för dem som deltar i Gruppdrömmen och andra som inte deltar i Gruppdrömmen och du ger Bolaget rätt att visa och publicera sådan information både på en öppen (okrypterad) webbsida och i Appen. I Appen visas ditt fullständiga namn och det kan bara ses av de andra deltagarna i Gruppdrömmen. På webbsidan syns bara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn och det kan ses av alla som har länken till webbsidan.
 7. Genom att acceptera en inbjudan till en Gruppdröm godkänner du att andra som deltar i Gruppdrömmen och andra som inte deltar i drömmen får veta att du deltar i Gruppdrömmen, när och hur mycket pengar du sparar och när du sparar till Gruppdrömmen och du ger Bolaget rätt att visa och publicera sådan information både på en öppen (okrypterad) webbsida och i Appen. I Appen visas ditt fullständiga namn och det kan bara ses av de andra deltagarna i Gruppdrömmen. På webbsidan syns bara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn.
 8. Du delar bara information om dina Delade Drömmar och dina Gruppdrömmar till andra. Dina övriga drömmar är fortfarande privata och kan bara ses av dig.

9.  Koldioxidavtryck

1. Du kan beräkna ditt koldioxidavtryck från dina köp och transaktioner i Appen (“Koldioxidavtrycksberäknaren”).

2.  Koldioxidavtrycksberäknaren hjälper dig att mäta och minska ditt personliga koldioxidavtryck. Koldioxidavtryck avser det totala utsläppet av växthusgaser från tillverkning, försäljning och konsumtion av varor och tjänster.

3.    Du hittar information om ditt koldioxidavtryck samt även tips och gröna utgiftsalternativ i Appen.

4.   Notera att Koldioxidavtrycksberäknaren bara finns för Dreamskortet.

5.   Koldioxidavtrycksberäknaren tillhandahålls av vår partner Offspend SAS. Bolaget har inget ansvar för dessa beräkningar. Detaljerad information om varje beräkning och informationskällor visas för varje transaktion.

10. Erbjudanden

Förhoppningsvis kommer många att använda Dreams och ju fler vi blir desto bättre erbjudanden från externa partners kan vi förhandla fram åt våra användare. Dessa erbjudanden kan vi komma att vidarebefordra till dig, med ditt samtycke. Vilka erbjudanden du kan få baseras bl.a. på dina drömmar, men Dreams lämnar aldrig ut specifik information om dig eller ditt sparande till någon annan utan ditt medgivande. Du kan när som helst stänga av möjligheten att ta emot erbjudanden

11. Material i Appen, immateriella rättigheter

 1. 1.Du kan ladda upp text och bilder i Appen (”Material”). Du ansvarar själv för allt Material som du laddar upp, skriver eller på annat sätt gör tillgängligt i Appen, d.v.s. Bolaget ansvarar inte för Material du laddar upp eller åsikter som framförs i Materialet.
 2. 2.Du måste säkerställa att du har rätt att publicera allt Material som du laddar upp i Appen och att sådant Material eller Bolagets användning av Materialet inte bryter mot Villkoren, lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part.
 3. 3.Genom att ladda upp Material ger du Bolaget rätt att lagra, kopiera och behandla Materialet för att kunna göra Materialet tillgängligt i Appen. Du ger även Bolaget rätt att, efter att informationen har avidentifierats, använda den för att kunna förbättra din upplevelse av Appen. Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar information i vår Privacy Notice.
 4. 4.Bolaget kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Material i Appen. Bolaget får ta bort eller inaktivera tillgång till Material oavsett anledning och vi har rätt att ta bort eller inaktivera tillgång till Material. 
 5. 5.Appen och alla dess komponenter tillhör Bolaget eller licensieras till Bolaget av tredje parter. Bolaget ger dig som användare en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke licensierbar rätt att använda Appen för enbart personligt bruk, i enlighet med dessa Villkor.
 6. 6.Namnet, logotypen, varumärket och alla andra kännetecken som Bolaget har eller som associeras med Appen ägs eller licensieras av Bolaget. Bolaget eller licensgivarna äger alla rättigheter till sådana varumärken, etc, och du som användare av Appen har ingen rätt att använda dessa.

12. Riktlinjer för användning

Vi vill att Dreams ska vara en rolig och nyttig tjänst för alla. Det är därför förbjudet:

  • att kopiera, eller på annat sätt använda Appen på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Villkoren eller lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i Appen,
  • att använda Appen för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt,
  • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Appen,
  • att kringgå någon teknik som används av oss eller tredje part för att skydda Appen,
  • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,
  • att använda “crawlers” på Appen eller annars använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från Bolaget,
  • att delta i aktiviteter, posta Material och registrera och/eller använda ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:
 • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,
 • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, till exempel intrång i immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Bolagets eller en tredje parts äganderätt,
 • innehåller eller kan kopplas till din pinkod eller annan användares pinkod eller personuppgifter,
 • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Appen,
 • trakassera eller mobba andra användare, eller försöka göra det,
 • innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,
 • stör eller på annat sätt negativt påverkar Appen, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Appen eller Bolagets datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Bolagets säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Appen, eller som
 • står i strid med Villkoren.

13. Avgifter

1.  Alla eventuella avgifter framgår av våra bankpartners gällande prislistor som finns att läsa i Appen. Alla priser inkluderar moms, om tillämpligt.

2.  Kvitton för erlagda avgifter finns i Appen.

14. Ansvar

 1. 1.Vi gör vårt yttersta för att erbjuda dig den bästa tjänst vi kan, men vi kan inte garantera att tjänsten alltid är helt felfri. Genom att använda tjänsten är du medveten om att Appen tillhandahålls utan några uttryckliga eller underförstådda garantier avseende tjänstens skick. Eftersom Bolaget inte har någon del i transaktioner mellan dig och andra tredjepartsleverantörer (inklusive våra partnerbanker) ansvarar inte Bolaget för sådana transaktioner. Begränsningen i denna punkt begränsar inte de rättigheter som du har enligt lag.

2. Alla beslut du tar i Appen är dina egna och Bolaget har inte något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Appen. Bolaget ansvarar heller inte för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller från våra samarbetspartners.

3. Ingen information som Bolaget tillhandahåller i Appen eller på annat sätt ska uppfattas som finansiell rådgivning/investeringsrådgivning utifrån en enskild användares individuella förutsättningar.

4. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, utföra underhållsåtgärder eller ändringar i Appen, vilket kan begränsa åtkomsten till Appen. Bolaget kan inte hållas ansvarigt i händelse av avbrott i åtkomsten till Appen på grund av dessa underhålls- eller uppdateringsarbeten. 

15. Hyperlänkar

 1. Hyperlänkar i Appen kan ge tillgång till tredje parters hemsidor. De tillhandahålls enbart för att möjliggöra nyttjande av andra tjänster som finns tillgängliga på Internet. Om du använder dessa länkar, lämnar du Appen och använder tredje parts hemsidor på egen risk, och i enlighet med separata villkor.
 2. Du som användare får inte använda eller skapa hyperlänkar som dirigerar till Appen utan Bolagets godkännande.

16. Dödsfall

Om en användare avlider avslutas kundens alla pågående drömmar, Delade drömmar, Gruppdrömmar, pågående öveerföringar, autospar, triggers och övriga funktioner när Dreams får information om dösfallet från partnerbanken.

17. Ändringar

Dreams utvecklas ständigt och vi jobbar för att ge dig en så bra tjänst som möjligt. Om vi behöver ändra eller uppdatera våra Villkor kommer vi informera om detta i Appen innan de nya villkoren träder i kraft. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Bolaget innan de ändrade Villkoren träder i kraft. Om du inte säger upp avtalet innan de ändrade Villkoren träder i kraft anses du ha accepterat de ändrade Villkoren.

18. Överlåtelse

Bolaget har rätt att utan att inhämta ditt medgivande i förväg överlåta avtalsrelationen med dig till tredje part. Sådan överlåtelse får dock enbart ske under förutsättning att det inte är till väsentlig nackdel för dig som användare. Den part som vi överlåter till ska vid överlåtelsen ta över samtliga rättigheter och skyldigheter som Bolaget har enligt Villkoren. Vid sådan överlåtelse uppdrar du som användare av tjänsten oss att överföra dina personuppgifter (inbegripet dina användaruppgifter, din transaktionshistorik, sparandemål (drömmar) och uppsatta sparhack, data om de bankkonton du anslutit till Dreams, kontakt- och marknadsföringshistorik, produktinställningar och historik om hur du använt produkten, enkätsvar som du delat med oss samt teknisk data, etc) till den tredje parten i enlighet med artikel 20 i GDPR (rätten till dataportabilitet). Du kommer bli meddelad innan sådan överföring av dina personuppgifter och har rätt att säga upp avtalet om du inte vill att dina personuppgifter överförs.

19. Avslut och uppsägning

1.  Du har rätt att ångra ingående av detta avtal inom 14 dagar efter att du accepterat dessa Villkor. Om du vill nyttja din ångerrätt måste du skicka oss ett meddelande genom att kontakta vår support, som du kan nå i Appen. Om du väljer att nyttja din ångerrätt kan du även behöva avsluta ditt användarkonto och konto/n hos våra partnerbanker. Om du nyttjar din ångerrätt kommer vi återbetala eventuella avgifter du betalat, såvida vi inte kommer överens om annat. Återbetalning kommer inte kosta dig något. Återbetalning kommer ske snarast möjligt och allra senast inom 14 dagar från det att du meddelade oss att du ville nyttja din ångerrätt.

2.  Du kan avsluta ditt användarkonto när som helst.

3.  Bolaget kan säga upp ditt användarkonto när som helst om du inte följer dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar Appen. Om detta sker kommer även ditt/dina konto/n / tjänst/er hos våra partnerbanker avslutas.

20. Övrigt

Dreams Sustainable AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

21. Klagomål

 1. Du är välkommen att kontakta vår kundsupport om du har några klagomål eller frågor gällande Appen. Du når oss på hello@getdreams.com.
 2. Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.
 3. Du kan som privatperson dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller vända dig till till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan kontakta dem via deras hemsida eller genom post till Box 174, 101 23 Stockholm.
 4. Du kan även vända dig till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning online (ODR).
 5. Du kan också alltid vända dig till allmän domstol.

Dreams Sustainable AB Allmänna Villkor v11 – gäller från 2023-12-12 för kunder som ansluts fr o m 2023-12-12. För kunder som anslutits tidigare gäller dessa villkor fr o m 2024-03-01.