Integritetspolicy

Ditt förtroende är Dreams viktigaste tillgång. Att du litar på oss, att du känner dig trygg och säker när du använder våra tjänster är centralt i allt vi gör. Vi värdesätter din rätt att ha dina uppgifter skyddade och vi tror att det är viktigt att vi är ärliga och tydliga på vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder information om dig som du delar till oss.

För att se till att någon utomstående inte kan komma åt din information investerar vi mycket tid och pengar i att hålla våra system säkra mot intrång och kombinerar flera typer av skydd för att försvåra intrång i våra system.

I denna Privacy Policy beskriver vi vilket typ av information som vi samlar in från dig, varför vi gör det, vem som får ta del av informationen och hur vi skyddar informationen. Vår Privacy Policy är ett viktigt dokument, både för dig och för oss. Du får insikt och kunskap om hur dina uppgifter hanteras och vi använder det som vårt interna regelverk och vi följer varje dag och det som står i denna policy återspeglas i hur våra system och tjänster fungerar.
Våra tjänster utvecklas hela tiden och det gör också den teknologi som vi använder oss av. Dessutom sker förändringar i vår omvärld som gör att vi behöver anpassa oss och våra tjänster. Vi ser kontinuerligt över vår Privacy Policy för att säkerställa att den uppfyller våra högt ställda krav på integritetsskydd och säkerhet. Eventuella förändringar i vår Privacy Policy publiceras på vår hemsida, getdreams.com där du alltid kan hitta den senaste versionen.

Skydd av dina uppgifter

Du ska alltid känna kunna känna dig helt trygg när du använder Dreams. Våra säkerhetssystem uppfyller samma höga krav som banker har på sina system och för att ytterligare försvåra för någon utomstående att ta sig in i våra system använder vi en mycket stark kryptering när vi både skickar information över internet och när vi lagrar informationen.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en levande person, t.ex. ditt namn, personnummer, kortnummer, epostadress, postadress, etc.

Dreams behöver samla in, behandla och lagra dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster. T.ex. behöver vi ditt namn och ditt personnummer för att kunna öppna ett användarkonto och för att kunna identifiera dig. Vi behöver din epostadress och ditt personnummer bl.a. för att kunna komma i kontakt med dig och vi kan behöva dina kortuppgifter för att du ska kunna koppla ditt konto-/kreditkort till Dreams.

Vi använder också informationen för att kunna hantera, utveckla och anpassa Dreams, Informationen kan komma att användas för underlag för marknadsundersökningar, forskning, statistik, och affärsutveckling, men i så fall behandlar vi informationen så att den inte kan kopplas till dig – läs mer om detta nedan.
All insamling, behandling, och lagrande av dina personuppgifter görs i enlighet med svensk lag. I Sverige är det främst Personuppgiftslagen som bestämmer hur man får samla in och behandla personuppgifter och den följer vi alltid.

Vi kan komma att låta andra parter som vi samarbetar med få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna leverera rätt tjänster som får appen att fungera optimalt, men då är det alltid vi som ansvarar för att dina uppgifter behandlas på samma sätt som om vi hade gjort det själva.

Insamling av andra uppgifter

Genom appen samlar vi också in information som inte är personuppgifter. Till exempel information om vad du drömmer om, vilka du sparar tillsammans med, hur mycket du sparar och när du sparar. För att din upplevelse av appen ska bli så bra så möjligt genom att erbjuda en optimal tjänst kombinerar vi olika typer av information.

När du använder coachen ger du oss också information som vi sparar och behandlar för att kunna ge dig en personlig upplevelse av Dreams och för att Appen ska kunna anpassas efter dig och dina förutsättningar.

Aggregerad information

Genom att först behandla din information så att den inte längre kan kopplas till dig (avidentifiering) och sedan slå ihop din information med andra användares information får vi något som kallas för aggregerad information. Den aggregerade informationen kan vi använda för att studera hur våra användare använder Dreams, vad användarna sparar till, hur framgångsrika olika sparmetoder är, för att utveckla nya produkter och göra appen bättre och för att bedriva forskning. Vi kan också komma att ge företag och organisationer som vi samarbetar med tillgång till aggregerad information, men aldrig till dina personuppgifter, utan att du har gett ditt medgivande.

Tillgång till funktioner i din enhet

För att alla funktioner i Appen ska fungera och för att kunna ge dig en så intressant och rolig upplevelse som möjligt behöver Appen ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Privacy Policy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan, utan att du har gett ditt medgivande till det. Din information skyddas av flera säkerhetssystem och olika lager av kryptering som är lika säkra som de system som skyddar dina pengar.

Kamera och bilder

När du gör din dröm personlig kommer dina chanser att nå den att öka och därför kommer vi uppmana dig att koppla en bild till din dröm. Det kan antingen vara en bild som du själv har tagit eller en bild som någon annan har tagit (och som du får lov att använda). För att du ska kunna ladda upp en bild som finns i ditt album eller ta en bild med kameran i din mobil behöver appen tillgång till din kamera och dina bilder. Vi kommer aldrig att använda andra bilder än just den eller de som du anger ska användas.

Pushnotifikationer

I Appen finns en coach som hjälper dig uppnå dina drömmar genom att t.ex. ge dig utmaningar, berätta hur ditt sparande går och som hjälper dig ta rätt steg i ditt sparande. För att Appens coach ska fungera på det sättet som det är tänkt och för att du ska få rätt information från coachen behöver du tillåta att Appen skickar pushnotifikationer till dig.

Kontaktlista

Ett roligt sätt att spara är att spara tillsammans till ett gemensamt mål och därför kan du bjuda in dina vänner till din dröm. För att du ska kunna bjuda in dina vänner till en delad dröm i Appen behöver Appen ha tillgång till dina kontakter. Vi kommer aldrig använda oss av dina kontakter till något annat än att bjuda in de kontakter som du anger att du vill bjuda in.

Location

En typ av utmaningar som vi kallar Triggers bygger på något som kallas för IFTT (If This Then That) och som för alla utmaningar måste du acceptera dem i Appen innan någonting händer. Triggers är en händelsestyrd sparfunktion där en viss händelse triggar ett sparande. Vissa triggers bygger på att Appen vet var du befinner dig och därför behöver vi tillgång till locatorn i din enhet. Naturligtvis kommer vi aldrig använda den informationen till något annat än just för att kunna göra din upplevelse av Dreams så bra och så rolig som möjligt. Ingen annan användare får någonsin tillgång till informationen i din locator och kan alltså aldrig se var du befinner dig.

Erbjudanden

Dreams samarbetar ibland med utvalda företag och organisationer som erbjuder varor och tjänster som vi tror att våra användare uppskattar. För att göra din upplevelse av Dreams så bra som möjligt kan vi komma att vidarebefordra ett utvalt antal av dessa erbjudanden till dig i appen. Vilka erbjudanden du kan få baseras bl.a. på information som du har angett i sappen, t.ex vad du drömmer om.

Dreams lämnar aldrig ut specifik information om dig eller ditt sparande till någon annan, utan att du först har lämnat ditt medgivande till det. Det är först när du väljer att acceptera ett erbjudande som den som står bakom erbjudandet kan se att du är du. Du kan när som helst stänga av möjligheten att ta emot erbjudanden.

Användning av kakor (cookies)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om:

• att webbplatsen innehåller kakor

• vad dessa kakor används till

• hur kakor kan undvikas samt

• samtycke till användningen av kakor

Vi använder kakor på våra webbplatser.

En kaka (cookie) är en liten textfil sparas på din dator och som fungerar som ett tekniskt stöd för att underlätta din användning av de webbplatser som du besöker.

På vår webbplats förekommer även s.k. tredjepartscookies, som är kakor som sätts av externa parter som vi anlitar för att t.ex. mäta besöken på vår webbplats och utvärdera trafiken.

Varför använder vi kakor?

Kakorna gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet.

Kakor används för att stödja och förenkla din upplevelse på hemsidan, t.ex. genom att visa anpassad information eller komma ihåg uppgifter du tidigare har angivit.

Med hjälp av kakor blir det också enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. De ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra tjänster och våra webbplatser.

Om du vill undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

Samtycke till användningen av kakor

Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder kakor genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att kakor tas emot. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten bli begränsad.
Ladda ner appen

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till App Store eller Google Play Store via SMS.

Meny