Privacy Policy för Dreams Sustainable AB

Varför Dreams finns

Ditt förtroende är Dreams viktigaste tillgång. Att du litar på oss, att du känner dig trygg och säker när du använder våra tjänster är centralt i allt vi gör. Vi värdesätter din rätt att ha dina personuppgifter skyddade och vi tror att det är viktigt att vi är ärliga och tydliga på vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder information om dig som du delar till oss.

Denna Privacy Policy (”Privacy Policy” eller ”Policy”) gäller när du använder appen Dreams (”Appen” eller ”Dreams”) och andra tjänster som tillhandahålls genom app och web av Dreams Sustainable AB, org nr 559347-5535, Kungstensgatan 21A, 113 57 Stockholm (”Dreams”, ”Bolaget”, ”vi”, ”oss”)

I denna Privacy Policy beskriver vi vilken typ av information som vi samlar in från dig, varför vi gör det, med vilken rätt vi gör det, vem som får ta del av informationen och hur vi skyddar informationen. Vår Privacy Policy är ett viktigt dokument, både för dig och för oss. Du får insikt och kunskap om hur dina uppgifter hanteras och det som står i denna policy återspeglas i hur våra system och tjänster fungerar.

För att se till att någon utomstående inte kan komma åt din information investerar vi mycket tid och pengar i att hålla våra system säkra mot intrång och kombinerar flera typer av skydd för att försvåra intrång i våra system.

Våra tjänster utvecklas hela tiden och det gör också den teknologi som vi använder oss av. Dessutom sker förändringar i vår omvärld som gör att vi behöver anpassa oss och våra tjänster. Vi ser kontinuerligt över vår Privacy Policy för att säkerställa att den uppfyller våra högt ställda krav på integritetsskydd och säkerhet. Eventuella förändringar i vår Privacy Policy publiceras på vår hemsida, getdreams.com där du alltid kan hitta den senaste versionen.

Insamling och behandling av uppgifter om dig regleras bl.a. av Dataskyddsförordningen, ibland också kallad GDPR.

Dreams Sustainable AB är personuppgiftsansvariga för insamling och behandling av dina personuppgifter som vi beskriver i denna Policy. Vi har utsett en ombudsman för personuppgiftsfrågor som ansvarar för att vi kontinuerligt följer upp vår Policy och andra frågor som rör skydd av personuppgifter. Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer som rör dina personuppgifter. Enklast är om du använder chatten som finns i Appen, men du kan också maila oss på privacy@getdreams.com eller kontakta oss på:

Dreams Sustainable AB
Kungstensgatan 21A
113 57 Stockholm

När du godkänner och accepterar våra Allmänna Villkor lämnar du också ditt uttryckliga samtycke till att vi behandlar och i vissa fall offentliggör (om du deltar i en delad dröm) dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy.

Om du inte vill lämna ditt samtycke kan du inte använda Appen eller andra tjänster som vi tillhandahåller.

Särskilt meddelande angående barn: Barn har inte rätt att använda Dreams och vi uppmanar minderåriga (under 18 år) att inte skicka någon information till oss och att inte använda Dreams övriga tjänster.

Särskilt om känslig data: Följande information räknas som känslig data: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Dreams kommer aldrig be dig att lämna känslig data och vi uppmanar dig att inte ange information som räknas som känslig data i de fritextfält som finns i Appen. För det fall du ändå skulle göra det lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att vi behandlar denna känsliga data. Tänk på att känslig data även kan förekomma i bilder.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

För att kunna erbjuda dig att använda Dreams behöver vi samla in och behandla information om dig. Vilka uppgifter vi samlar in beror på hur du använder Appen och andra tjänster som Dreams Sustainable AB erbjuder och det är inte säkert att vi samlar in all typ av information som vi beskriver nedanför.

Information om dig (”Användaruppgifter”): Du behöver skapa ett användarkonto för att kunna använda Appen. När du registrerar dig samlar vi in det namn du anger, din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer och din mobiltelefons s.k. Advertising ID.

När du öppnar ditt Dreamskonto hos vår partner Ålandsbanken Abp (svensk filial) anger du ditt personnummer till Ålandsbanken. Med hjälp av ditt personnummer hämtar Ålandsbanken det namn som du har i folkbokföringsregistret. Det namnet delar Ålandsbanken till oss och vi använder det i Appen. Ålandsbanken kan också komma att dela med sig din adress och ditt personnummer till oss.

För att underlätta registreringen när du öppnar ditt Dreams Sparkonto kan du ge oss tillgång till dina konton i din bank. Vi samlar då in uppgifter om vilka konton du har och använder den informationen för att fylla i det autogiromedgivande som behövs för att du ska kunna föra över pengar från din bank till ditt Dreams Sparkonto.

Information som du anger i Appen: Genom Appen samlar vi också in den information som du själv anger. Till exempel information om dina sparmål (vad du drömmer om), bilder som du laddar upp i Appen och information om när och hur du sparar. För att din upplevelse av Appen ska bli så bra så möjligt genom att erbjuda en optimal tjänst kombinerar vi olika typer av information.

Transaktionsuppgifter: När du använder Appen för att spara kan du generera överföringar till och från ditt Dreams Sparkonto eller ditt Dreams ISK. Vi samlar då in uppgifter om hur mycket du sparar och tar ut och hur mycket du vill investera. Ålandsbanken delar också information till oss när du säljer fondandelar.

Supportinformation och annan kommunikation från dig: När du kontaktar oss samlar vi in personuppgifter. Dessa uppgifter kan innehålla Användaruppgifter och annan relevant information som du delar med oss om dig själv. Till exempel samlar vi in information om dina kontakter med vår kundsupport, såsom datum, tid, kontaktsätt, transaktionsinformation och supportämnet. Eftersom e-post inte alltid är helt säkert, rekommenderar vi att du i första hand använder chatten i Appen.

Undersökningar: Vi kan be dig vara med i olika undersökningar som har med tjänsten att göra. Det är frivilligt att delta i undersökningar, men om du väljer att göra det kan vi komma att samla in personuppgifter som en del i undersökningen.

Forskning: Dreams Sustainable AB bedriver forskning om beteendeekonomi, dels i egen regi, dels tillsammans med forskare knutna till svenska och utländska universitet och lärosäten (även utanför EU/EES). Forskningen syftar bl.a. till att öka förståelsen för hur ekonomi och beteende hänger ihop. Vi kan komma att samla in information i forskningssyfte om ditt sparbeteende, dvs sättet på vilket du använder Appen på.

Teknisk data: Vi samlar in teknisk information från den enhet som du använder när du använder Appen eller andra tjänster som Dreams Sustainable AB erbjuder, till exempel IP-adress, webbläsartyp och version. Teknisk data kan också innehålla information om hur du använder Appen.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

De flesta av uppgifterna som vi samlar in om dig lämnar du själv till oss. När du registrerar ditt användarkonto och när du använder Appen lämnar du information som vi behandlar. Du kan alltid välja att inte lämna uppgifter till oss, men vissa uppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla Appen till dig. Om du inte ger oss tillgång till dessa uppgifter kan det innebära att du inte kan registrera dig som användare, öppna nödvändiga konton hos Ålandsbanken och du kommer eventuellt inte kunna använda alla funktioner i Appen.

Genom vår partner Ålandsbanken får vi tillgång till ditt personnummer och om vi behöver skicka brev till dig kan vi få tillgång till din adress.

 

Hur och varför behandlar vi dina uppgifter?

Dreams behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande rättsliga grunder:

För att tillhandahålla Appen och andra tjänster till dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt användarkonto och ge dig möjlighet att använda Appen. Vi använder exempelvis dina personuppgifter för att bekräfta din identitet och teknisk data för att se till att din upplevelse av Appen och andra tjänster blir så bra som möjligt.

För att registrera ditt användarkonto. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna registrera ditt användarkonto. Vi behöver göra det för att kunna ingå avtal med dig om Appen. Vi kan komma att hämta vissa begränsade uppgifter om dina bankkonton för att förenkla din registrering. På vår hemsida finns möjligheten att ange ditt mobiltelefonnummer för att få en länk till Appen.

För att du ska kunna använda Appen. I avtalet som du ingår med Dreams Sustainable AB regleras våra och dina skyldigheter när du använder Appen och andra tjänster vi erbjuder. För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet behöver vi samla in och behandla information. Vi samlar bl.a. in dina Användaruppgifter och information om dina drömmar (drömnamn, beskrivning av drömmen), vilka sätt du väljer att spara på, när du sparar, hur du sparar och med vilka andra du sparar. Om du vill lägga till en bild till din dröm eller i din profil samlar vi in information i form av de bilder som du laddar upp. Vi använder information som vi har samlat in för att anpassa din upplevelse av Appen.

För att kunna kommunicera med dig. Ditt namn, din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer kommer att användas för att skicka påminnelser, bekräftelser, inbjudningar till drömmar, transaktions- och servicemeddelanden och annan relevant information om Appen till dig. Denna behandling är nödvändig för berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att underlätta och främja din användning av Appen. Du väljer själv om/hur du vill få information från oss och du kan fritt styra och stänga av och på push-notifieringar i din mobiltelefons inställningar och i dina kontoinställningar reglerar du vilka meddelanden du tar emot från oss via e-post.

För viss marknadsföring. Vi delar aldrig dina uppgifter till tredje part för att de ska kunna rikta marknadsföring av sina produkter eller tjänster mot dig. Ditt Advertising ID används för att vi ska kunna anpassa viss marknadsföring av Dreams till dig. Om du inte vill dela med dig av ditt Advertising ID kan du stänga av det i inställningarna i din mobiltelefon.

För att kunna ge dig support. Dina personuppgifter (t.ex. användaruppgifter, teknisk data, transaktionsdata etc.) kan användas för att utreda, svara på och lösa klagomål och problem med Appen. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig Appen som utlovat och för berättigade intressen, bland annat vårt intresse av säkerställa Appens funktionalitet.

För att genomföra kundundersökningar. Ditt namn, mobiltelefonnummer och din e-postadress kan användas för att genomföra kundundersökningar. Genom att kontinuerligt samla kvalitativ feedback från dig och andra användare kan vi få en djupare förståelse för våra användares problem och behov. Denna behandling är nödvändig för att uppnå berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att utveckla och förbättra Appen.

För att bedriva produktforskning och produktutveckling. Vi använder den information som vi har om dig för att utveckla, testa och förbättra våra produkter, bland annat genom att utföra undersökningar och bedriva forskning samt genom att testa och felsöka nya produkter och funktioner. Denna behandling är delvis nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig Appen men främst för att uppnå berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att utveckla och förbättra Appen och dess funktioner.

För att bedriva forskning och innovation för samhällsnytta. Vi använder den information vi har om dig för att bedriva och stödja forskning och innovation inom beteendeekonomi, hälsa och allmänintresse. Forskningen bedrivs dels av Dreams Sustainable AB och dels av vårt dotterbolag Moneymind AB. Denna behandling är nödvändig för att uppnå berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att utveckla och förbättra Appen.

För att försvara våra affärsintressen och rättigheter. Vi kan komma att använda information om dig om det krävs enligt lag eller om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara våra juridiska rättigheter och intressen, samt andras intressen. Detta kan till exempel behövas om ett anspråk riktas mot oss, för att uppnå regelefterlevnad eller fullgöra revisionsskyldigheter, samt för att lämna upplysningar i samband med ett förvärv, fusion eller försäljning av vår verksamhet.

 

Hur och med vem delar vi dina personuppgifter?

Vår målsättning är att ge dig en så bra upplevelse av Appen som möjligt. För att vi ska kunna göra det behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till externa parter. Vi delar bara uppgifterna till parter som har ingått särskilda sekretess- och databehandlingsavtal med oss. Dessa avtal innebär att de som vi delar information till behöver skydda informationen på samma strikta sätt som vi gör. Vi delar bara sådan information som behövs för att Appen och övriga tjänster vi tillhandahåller ska fungera och de vi delar informationen till har bara rätt att behandla och dela dina uppgifter för att kunna tillhandahålla oss deras tjänster eller om det krävs för att de ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter delas bara med personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, till exempel för att ge dig kundsupport. Givetvis omfattas alla som arbetar hos oss av strikt sekretess.

Tjänsteleverantörer. Vi tillhandahåller information och innehåll för leverantörer och tjänstleverantörer som stöder vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster, analysera hur våra produkter används, tillhandahålla kundservice, erbjuda betalningar eller genomföra enkätundersökningar.

Kommersiella partners. Dreams samarbetar ibland med utvalda företag och organisationer som erbjuder varor och tjänster som vi tror att våra användare uppskattar. För att göra din upplevelse av Dreams så bra som möjligt kan vi komma att vidarebefordra erbjudanden till dig i Appen. Vilka erbjudanden du kan få baseras bl.a. på information som du har angett i Appen, t.ex vad du drömmer om. Dreams lämnar aldrig ut specifik information om dig eller ditt sparande till någon annan. Det är först när du väljer att acceptera ett erbjudande som vi delar din information till den som står bakom erbjudandet.

Partners. Vi delar vissa av dina personuppgifter med Ålandsbanken och Ålandsbankens Fondbolag Abp för att de ska kunna genomföra transaktioner och administrera och tillhandahålla ditt Dreams Sparkonto och ditt Dreams ISK.

Forskare. Vi tillhandahåller också information och innehåll för forskarpartner och akademiker för forskning som främjar kunskapsuppbyggnad och innovation som stöder vår verksamhet eller vårt uppdrag, och förbättrar upptäckt och innovation i ämnen kring beteendeekonomi, teknisk utveckling, allmänintresse samt hälsa och välbefinnande.

Andra användare. Om du väljer att delta i en delad dröm med andra kommer information om dig att delas med de som deltar i samma dröm. Om du väljer att delta i en gruppdröm kan informationen ses av både de som deltar i Gruppdrömmen och av andra som inte deltar i Gruppdrömmen genom att Gruppdrömmen visas på en öppen webbsida. Läs mer om delade drömmar och gruppdrömmar i punkt 8 i Dreams Allmänna Villkor.

När det krävs enligt lag eller för legitima syften. Om det krävs kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till andra på grund av rättsliga förpliktelser. Till exempel när det krävs för att besvara en begäran från Polisen, tillsynsmyndighet eller andra offentliga myndigheter. Vi kan även dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att försvara eller förebygga bedrägerier eller i samband med en rättslig process.

Ny ägare. Om äganderätten till eller kontrollen över alla eller delar av våra produkter eller resurser ändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren.

 

Var behandlas dina uppgifter?

Vi strävar efter att välja leverantörer som behandlar din information inom EU/EES.

Emellanåt kan vi behöva dela informationen så att den behandlas och lagras utanför EU/EES.

Länder utanför EU/EES kan ha andra regler som kan innebära ett sämre skydd än de regler som gäller inom EU/ESS. Vi delar bara information med leverantörer där vi har säkerställt att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå, t.ex. med hjälp av standardklausuler som är godkända av EU-kommissionen.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge uppgifterna behövs för att uppfylla ändamålet som uppgifterna samlades in för. Hur länge detta är beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vi kontrollerar regelbundet våra behov av spara uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

Normalt sett behöver vi spara merparten av dina uppgifter så länge som du har ett användarkonto.

Dina personuppgifter kan även sparas längre, dvs även efter du har avslutat ditt användarkonto om det krävs enligt lag, till exempel bokförings- och skattelagstiftning eller för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Om du inte har öppnat ett Dreams Sparkonto eller ett Dreams ISK och inte har använt Appen på tre år kommer ditt användarkonto avslutas och dina uppgifter raderas.

 

Hur använder vi kakor (cookies)?

Alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om:

  • att webbplatsen innehåller kakor
  • vad dessa kakor används till
  • hur kakor kan undvikas samt
  • samtycke till användningen av kakor

Vi använder kakor på våra webbplatser. Vi använder kakor på våra webbplatser. En kaka (cookie) är en liten textfil sparas på din dator och som fungerar som ett tekniskt stöd för att underlätta din användning av de webbplatser som du besöker.

På vår webbplats förekommer även s.k. tredjepartscookies, som är kakor som sätts av externa parter som vi anlitar för att t.ex. mäta besöken på vår webbplats och utvärdera trafiken.

Varför använder vi kakor? Kakorna gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet.

Kakor används för att stödja och förenkla din upplevelse på hemsidan, t.ex. genom att visa anpassad information eller komma ihåg uppgifter du tidigare har angivit.
Med hjälp av kakor blir det också enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. De ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra tjänster och våra webbplatser.

Om du vill undvika kakor. Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

Samtycke till användningen av kakor. Besökare på vår webbplats erbjuds lämna samtycke till att vi använder kakor. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten bli begränsad.

 

Hur gör vi förändringar i vår Privacy Policy?

Vi kan behöva uppdatera denna Privacy Policy om vi t.ex. gör förändringar i Appen eller ändrar sättet som vi behandlar dina personuppgifter. Om vi gör större ändringar kommer vi informera dig via e-post, men det är också bra om du läser vår Privacy Policy emellanåt så du håller dig uppdaterad på eventuella ändringar. Längst ned ser du datumet då den senaste versionen trädde i kraft.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter när det kommer till insamling och behandling av dina personuppgifter och det är viktigt att du känner till dem.

Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts. Vi delar aldrig dina personuppgifter till tredje part så att de ska kunna rikta marknadsföring av sina produkter eller tjänster mot dig, men du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter samt information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, till exempel om en uppgift inte längre är nödvändig för syftet som den samlats in eller på annat sätt behandlats för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgiften. Om du vill radera uppgifter innebär det att du inte kan använda längre kan använda Appen och du behöver då avsluta ditt användarkonto. Det gör du i Appens inställningar. När du avslutar ditt användarkonto kommer alla eventuella pengar du har sparat på ditt Dreams Sparkonto att föras tillbaka till ditt lönekonto och eventuella fondandelar du innehar på ditt Investerinssparkonto Dreams kommer att säljas och pengarna föras tillbaka till ditt lönekonto. Därefter kommer ditt användarkonto att raderas.

Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig har rättats eller tills en invändning från dig har utretts.

Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen. Om du vill återkalla ditt samtycke behöver du normalt sett avsluta ditt användarkonto, ditt Dreams Sparkonto och ditt Dreams ISK. Det gör du i Appens inställningar. Du kan också fylla i följande formulär och skicka det till privacy@getdreams.com.

Vissa legala rättigheter eller skyldigheter (t.ex. pengatvätt-, sekretess-, bokföring- och skattelagstiftning) kan hindra oss från att lämna ut eller överföra alla eller en delar av dina personuppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

Vad ska du göra om du vill klaga på vår personuppgiftshantering?

Om du har frågor eller klagomål över hur vi behandlar dina personuppgifter så är du alltid välkommen att höra av dig till privacy@getdreams.com. Du har också rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Dreams Sustainable AB Privacy Policy v 2.0