Dreams går med i storsatsning för forskning om hållbar ekonomi

Det svenska fintech-bolaget Dreams går in som partner i Sustainable Finance Lab, ett samarbete mellan svenska forskningsinstitut, vars mål är att bland annat ta fram nya mått för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. För Dreams innebär det ett nytt steg för att bidra till ett förbättrat ekonomiskt välbefinnande.

— Att vi går in som partner i Sustainable Finance Lab gör att vi ser en god möjlighet i att få utveckla vårt arbete med finansiellt välbefinnande i en mycket större kontext. Det ger oss chansen att bredda vårt nätverk, vilket är värdefullt i den viktiga trend inom ekonomisk hållbarhet som vi ser inom finansarbetsmarknaden just nu, säger Elin Helander, kognitionsvetare och forskningschef på Dreams.

Sustainable Finance Lab är ett konsortium bestående av sex svenska universitet och partners från industrin. Nyligen blev det klart att innovationsmyndigheten Vinnova satsar 47 miljoner kronor under den kommande femårsperioden för att forska på förnyelse av finansarbetsmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De globala FN-målen rör bland annat att avskaffa fattigdom, utrota hunger, uppnå jämställdhet, modern och effektiv vård för alla, samt hållbar konsumtion och produktion.

– Finansmarknaderna har möjlighet att förändra världen till det bättre, och det är den positiva kraften att transformera samhället mot ökad hållbarhet som vi kommer att forska om. För att vår forskning ska få verklig effekt så är det avgörande att vi kan ha partners som Dreams, eftersom de utvecklar verkliga tjänster som människor använder. Dreams är speciellt intressant för oss eftersom de är så forskningsintensiva och genom att samverka med dem om forskning så vill vi också att Dreams fortsätter att utveckla finansiella tjänster som leder till ökad hållbarhet, säger Kent Eriksson, som är professor och föreståndare för Sustainable Finance Lab på KTH.

Samarbetet handlar även om ekonomisk hållbarhet på ett mer lokalt plan. Kronofogden kontaktade förra året 426 000 personer med krav om återbetalning, en ökning med 1,3 procent jämfört med föregående år. De skuldsatta får dessutom allt högre skulder, det totala skuldbeloppet år 2020 låg på 21,7 miljarder kr, en ökning med 18 procent jämfört med år 2019 och den högsta årssiffran någonsin. Kronofogden har framförallt en stor oro över unga som inte betalar räkningar i tid och man ser att det finns ett stort behov av att informera om vad som händer vid överkonsumtion och om man hamnar i skuldsättning eller utanför kreditsamhället. Dreams ser i skenet av detta en stor betydelse av att begreppet ekonomiskt välbefinnande får större uppmärksamhet. Det ekonomiska välbefinnandet hänger starkt samman med både vår fysiska hälsa och generella välbefinnande.

– Det ekonomiska välbefinnandet är ett outforskat område, och den här satsningen som Sustainable Finance Lab gör är viktig för att se hur hållbar ekonomi påverkar vår hälsa. Det här är något att ta på allvar. Jag tror att vi i framtiden mer och mer kommer att analysera vår fysiska hälsa efter vårt finansiella välmående. Till exempel kan vi redan idag se att pengastress är en vanlig orsak till oro och ångest. Det påverkar hela ens sociala liv om man har ekonomiska problem, det kan ge oro att inte kunna vara med i en grupp för att man inte har råd att vara med på aktiviteter, säger Elin Helander.

Dreams Sustainable AB, Kungstensgatan 21 A, 113 57 Stockholm, Sweden, e-post hello@getdreams.com , Sw. registration number: 559347-5535, CEO Konstantin Lezhnin