Dreams blir det första svenska fintech-bolaget som får B Corp certifiering

B Corp är en av världens mest rigorösa hållbarhetscertifieringar. Märkningen innebär att Dreams möter exceptionella krav på social och miljömässig prestation samt ansvarstagande och transparens. Internationellt har lite över 7700 bolag nått upp till märkningens krav – men endast 12 bolag i Sverige.

Det svenska fintech-bolaget Dreams blir nu en del av en exklusiv grupp företag som når upp till den ideella organisationen B Labs höga krav och standarder, och uppnår en B Corp-certifiering – en certifiering som mäter ett företags hela sociala och miljömässiga prestationer. Andra bolag som fått certifieringen är bl a Patagonia, Vestiaire Collective, Coursera, TOMS, Ben & Jerry’s och Tony’s Chocolonely.

 Certifieringsprocessen är omfattande och berör alla delar av ett företags verksamhet. Det gäller bolagsstyrning, medarbetare, miljöpåverkan, samhällsansvar och användare. Efter en process som sträckt sig över 18 månader har Dreams äntligen fått sin certifiering som första fintechbolag i Sverige. 

– B Lab gör ett fantastiskt arbete och jag kan bara hoppas att vår certifiering bidrar till att sprida kunskapen om B Corp i Sverige. Som impact-bolag behöver vi själva se till att vi är hållbara i grunden. Denna verifiering av vårt arbete ger oss ökat självförtroende att ta oss an våra användares hållbara konsumtion med ännu större trovärdighet och energi, menar hållbarhetschef Anna Gunterberg.

Certifieringen kräver även att bolagen som vill bli certifierade ska ändra sina aktieägaravtal så att bolaget verkar för allas intressen, och inte bara aktieägarnas. Detta är ett viktigt led i att säkerställa bolags hållbarhetsfokus på lång sikt. Dreams har åtagit sig att genomföra dessa ändringar i sina stadgar så fort nödvändiga förutsättningar finns på plats i den svenska lagstiftningen. 

– Att mäta ett företags framgång i bredare termer än bara ekonomiska resultat blir bara viktigare och viktigare med de ökade krav som den europeiska CSRD-lagstiftningen innebär. Efter att ha gått igenom den rigorösa processen att bli certifierad B Corp, kommer företag att vara bättre förberedda för dessa krav, säger Nille Skalts, verkställande direktör för B Lab Nordics.

Dreams Sustainable AB, Kungstensgatan 21 A, 113 57 Stockholm, Sweden, e-post hello@getdreams.com , Sw. registration number: 559347-5535, CEO Konstantin Lezhnin