Dreams användare sparar 134 miljoner på hållbarhet: affärsmodellen vinner klimatpris

Under fem veckor har Dreams, tillsammans med 431 andra bolag, deltagit i Impact Challenge. Initiativet arrangerades av Sveriges ledande techsite Breakit, för att uppmuntra företag att se över sin organisation, påverkan samt policies ur ett klimatperspektiv. Tre vinnare utsågs och Dreams prisades för mest klimattweakade affärsmodell.

– Jag är oerhört stolt över den här vinsten, som är ett av de viktigaste områdena att uppmärksamma idag. Det här är kvittot på att vi redan gör ett bra jobb, men framförallt på att vi har ännu större potential till positiv påverkan både för individ och samhälle, säger Henrik Rosvall, VD.

Dreams höll i år två dagars konferens där hela bolaget deltog i att förbättra  möjligheten att effektivt och strategiskt arbeta för att främja FN’s klimatmål. Idag har appen 22 olika sparhack som utöver sin direkta miljöpåverkan även hjälpt användare spara 134 miljoner kronor. En av slutsatserna är att tydliggöra den positiva miljöeffekten av val som att äta vegetariskt, åka kollektivt eller minska matsvinnet framöver, samt att skapa ännu fler sparhack med miljöanknytning och på så sätt synliggöra vardagliga vanor som gör skillnad både i plånboken och för planeten.

Uppdragen i utmaningen har även fått Dreams att se över allt ifrån sin interna resepolicy, elleverantörer till vilka samarbetspartners man väljer, något man redan tidigare varit noga med. Förutom de viktiga bankpartnerna har man tillexempel ett långtgående samarbete med Hanna Olvenmark som driver matbloggen Portionen under tian, en matblogg som drivs med starkt miljöfokus.

— Sparande och hållbarhet går hand i hand, eftersom det ena ofta leder till det andra. Därför har vi också alltid haft ett hållbarhetstänk på Dreams, och exempelvis varit noga med att välja samarbetspartners som delar våra värderingar. Våra tre bankpartners Ålandsbanken, Storebrand och AXA är fantastiska bolag som alla prisats för sitt hållbarhetsarbete. Med dem i ryggen amplifieras allt det goda som vi och våra kunder gör – det är viktigt för oss säger Henrik Rosvall.

Att Dreams prisats som ett klimatsmart företag är superkul, men vi är ödmjuka inför att vårt arbete är långt ifrån klart. Tvärtom har vi nu världens chans att jobba ännu hårdare med att utmana, motivera och hjälpa oss själva och våra kunder att bli mer hållbara, och inspirera fler företag säger Joakim Jörlander, marknadschef.

Ett konkret steg för att försäkra sig om att hållbarhetsarbetet har fortsatt prioritet och utvecklas i högre takt blir att i augusti tillsätta en tvärfunktionell arbetsgrupp med ansvar för att klimattweaka Dreams ytterligare.

 

Under utmaningens gång har Dreams bland annat vidtagit följande steg:

Skapat en resepolicy som främjar tågresande, både för långa resor samt kollektivt

Sett över elförbrukning, återvinning och inköp bland annat

Antagit en ”vegetariskt först” policy för måltider

Sett över sparhack och marknadsföring för att lyfta och inspirera till fler sätt att resa och konsumera

Klimatkompenserat via GoClimateNeutral

Man har även inlett, eller bestämt, följande :

Att innan årets slut dubbla antalet sparhack med miljöpåverkan för att inspirera kunderna till en mer hållbar vardag

Att skapa ett Dreams index för att enkelt visa varje sparhacks positiva miljöpåverkan

Att göra en spar och hållbarhetsutmaning för Dreams kunder

Inleda fler samarbeten med hållbara partners

 

Dreams Sustainable AB, Kungstensgatan 21 A, 113 57 Stockholm, Sweden, e-post hello@getdreams.com , Sw. registration number: 559347-5535, CEO Konstantin Lezhnin