Lär känna WeForest

Du som Dreamskund har ett viktigt val framför dig, ett val där du är med och väljer till vilken klimatorganisation du vill att pengar från Dreams ska doneras. För att du ska kunna rösta med hjärtat får du här veta mer om en av Dreams utvalda organisationer; WeForest. De är organisationen som jobbar för att vårda och återplantera stora skogsområden – så din röst på dem kan tack vare fler träd bidra till hålla koldioxidhalten i atmosfären under kritiska nivåer.

Som medlemmar i miljöorganisationen 1% for the Planet åtar vi på Dreams oss att årligen skänka minst 1% av våra totala intäkter till organisationer som på olika sätt arbetar för ett bättre klimat och en friskare planet. Du som Dreamsanvändare är med och bestämmer hur pengarna vi donerar ska fördelas genom att rösta på din favorit av de organisationer vi valt ut. Röstningen sker två gånger om året, i juni och december 2023. 

De två organisationer du kan välja mellan i juni är valda utifrån Dreams donationsstrategi – att maximera den positiva påverkan våra pengar kan åstadkomma (mätbar skillnad)) och att de ska verka inom de viktigaste områdena inom klimatomställningen; grön el och skydd och återställande av natur. För att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut när du röstar hittar du en presentation av WeForest nedan. Läs presentationen om den andra utvalda organisationen, Solar Sister, här

Vilka är WeForest?

WeForest är en organisation som startades 2009 med ett tydligt mål: att bekämpa klimatkrisen. Sättet de gör detta på är att skydda, vårda och återställa utsatta tropiska skogsområden.

Våra livsviktiga skogar håller nere jordens temperatur, via trädens fotosyntes som omvandlar luftens koldioxid till syre. Utan dessa skogar skulle koldioxidhalten i atmosfären ökar betydligt mer med högre temperatur som följd. Att förhindra skövling och främja återplantering av skogar är därför av yttersta vikt.

Men det stannar inte där. Genom att engagera lokalbefolkningen i arbetet med skogen, och lära dem ta hand om den, skapar WeForest även arbetstillfällen på plats samt en större förståelse för skogens värde i de utsatta områdena. När bestående positiv förändring skapas för människorna som bor i området ökar också chanserna att skogen ska skyddas på lång sikt.

Hur påverkar WeForest’s arbete klimatet?

Att jobba med skogen som forskningsbaserat verktyg för att bekämpa klimatkrisen, samtidigt som man kan ge meningsfull sysselsättning till lokalbefolkningen i de mest utsatt områdena, såg WeForest som en möjlighet. Grundarna har sagt att deras önskan är att avvärja klimatkrisen under sin egen livstid, så att deras barn slipper göra det.

Arbetet de gör kartläggs och forskas på och man mäter hur mycket påverkan det har både miljömässigt och socioekonomiskt. WeForest handlar om så mycket mer än att bara plantera träd. Det handlar om att ta itu med de grundläggande orsakerna till lokal avskogning genom att utveckla livskraftiga ekonomiska alternativ med och för lokala samhällen.

“Jag är mest stolt över ett av våra största projekt i Etiopien som har återställt ett skogsområde lika stort som London stad, vilket påverkat 70,000 individer positivt.” 

– Liz, Corporate Partnership Manager, We Forest

Hur kan pengar från Dreams bidra?

Donationen från Dreams kommer gå direk till att finansiera WeForests skogsrestaureringsprojekt i Desa’a. Desa’a-skogen är en av de största i norra Etiopien och är helt avgörande för en halv miljon människors försörjning. 

WeForest samarbetar med den lokala Tigray-regeringen för att återställa tusentals hektar skog för att vända ökenspridningen och lyfta samhällen ur fattigdom. Dreams bidrag kommer att hjälpa till att betala för markförnyelsen, inklusive skörd av frön och groddning av nya plantor som ska sättas i området. 

Dessa nya träd kommer att fortsätta att binda koldioxid från atmosfären och hjälpa oss kämpa mot allvarliga klimatförändringar som sker om temperaturen stiger med mer än 1,5 grad. 

WeForest har en självklar plats bland Dreams utvalda organisationer 2023 för att de är en organisation som jobbar direkt med att minska andelen koldioxid i luften – något gör skillnad på riktigt för klimatet.