Lär känna Solar Sister

Du som Dreamskund har ett viktigt val framför dig, ett val där du är med och väljer till vilken klimatorganisation du vill att pengar från Dreams ska doneras. För att du ska kunna rösta med hjärtat får du här veta mer om en av Dreams utvalda organisationer; Solar Sister. De är organisationen som jobbar för jämställdhet, klimaträttvisa och tillgång till ren energi – så din röst på dem kan bidra till en bättre värld på många plan.

Som medlemmar i miljöorganisationen 1% for the Planet åtar vi på Dreams oss att årligen skänka minst 1% av våra totala intäkter till organisationer som på olika sätt arbetar för ett bättre klimat och en friskare planet.

Du som Dreamsanvändare är med och bestämmer hur pengarna vi donerar ska fördelas genom att rösta på din favorit av de organisationer vi valt ut. Röstningen sker två gånger om året, i juni och december 2023. 

De två organisationer du kan välja mellan i juni är valda utifrån Dreams donationsstrategi – att maximera den positiva påverkan våra pengar kan åstadkomma (mätbar skillnad) och att de ska verka inom de viktigaste områdena inom klimatomställningen; grön el och skydd och återställande av natur. För att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut när du röstar hittar du en presentation av Solar Sister nedan. Läs presentationen om den andra utvalda organisationen, We Forest, här.

Vilka är Solar Sister?

Solar Sister är en organisation som sedan 2009 har arbetat för att bekämpa energifattigdom i Afrika. De erbjuder innovativa solcellslösningar som gör att beroendet av fotogen och ved minskar i hemmen, vilket i sin tur sparar pengar, är bättre för miljön och förbättrar hälsan.

Ingen ska lämnas bakom i omställningen till ren energi – det ska alla ha tillgång till, enligt Solar Sister. I området söder om Sahara har dock mer än 600 miljoner människor i nuläget inte tillgång till elektricitet. Över 700 miljoner måste trots giftig rök och hög kostnad förlita sig på skadliga bränslen för att laga mat, arbeta och ha möjligheten att låta sina barn studera när mörkret fallit. 

Solar Sister anser att kvinnor är en viktig del av lösningen i att öka andelen ren energi, dels för sitt starka sociala nätverk och dels för att kvinnorna är de som traditionellt har hand om hemmet och använder sig av energin. 

Det är därför de investerar i kvinnors företagande i avlägsna samhällen på den afrikanska landsbygden. De erbjuder produkter, tjänster och utbildning som gör det möjligt för kvinnor att bli entreprenörer och bygga hållbara företag där de säljer ren energi. En vinst för både dem och för klimatet!

Hur påverkar Solar Sisters arbete?

Solar Sister jobbar med tre fokusområden i sin verksamhet som alla är en del av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Jämställdhet: Att kvinnor tjänar egna pengar och får makt över sin ekonomi är en viktig del i att öka kvinnors rättigheter och jämställdheten och precis det bidrar Solar Sister till. 

Klimaträttvisa: Miljöförstöring och klimatförändringar har enormt stora effekter på kvinnor och barn i fattiga områden som själva är minst ansvariga för att bidra till problemet och detta vill Solar Sister påverka. 

Energitillgång: Energifattigdom är särskilt akut söder om Sahara och genom att Solar Sister investerar i kvinnors företag och ger dem möjlighet att sälja produkter för ren energiproduktion kan tillgången öka.

Hur kan pengar från Dreams bidra?

En donation från Dreams kan hjälpa Solar Sister att ge ännu fler kvinnor möjlighet till att bli självförsörjande och även skapa jobb åt andra genom tillgång till ren energi. De har hittills varit med och stöttat över 8700 kvinnliga entreprenörer som genom sina företag som jobbar med ren energi har minskat utsläppen med mer än 1,2 miljoner CO2e.  

Över 3,8 miljoner människor i Kenya, Nigeria och Tanzania har fått tillgång till solenergi och rena spisar via Solar Sister, och din röst kan hjälpa dem att hjälpa ännu fler.

“Vi är mest stolta över att se de livsförändrande effekter som Solar Sister har haft på kvinnor i samhällen långt ute på landsbygden.”

– Katherine Lucey, Grundare & VD, Solar Sister

Solar Sister har en självklar plats bland Dreams utvalda organisationer 2023 för att de är en kvinnodriven organisation som jobbar för och med kvinnor söder om Sahara för att förbättra deras socioekonomiska läge och öka klimatmotståndskraften i deras område.