Lär känna Protect Our Winters

Du som Dreamskund har ett stort val framför dig, ett val där du kan välja till vilken klimatorganisation pengar från Dreams ska doneras. För att du ska kunna rösta med hjärtat får du här veta mer om en av Dreams utvalda organisationer; Protect Our Winters. De är organisationen som tog sin passion för friluftsliv till ett kollektivt engagemang för klimatet och nu kan din röst på dem också bidra till att rädda vintrarna du älskar.

Som stolta medlemmar i miljöorganisationen 1% for the Planet lovar Dreams att årligen skänka minst 1% av våra totala intäkter till organisationer som på olika sätt arbetar för ett bättre klimat och en friskare planet. För 2022 års donation har vi valt ut tre organisationer vars arbete vi vill lyfta lite extra.

Som Dreamsanvändare är du med och bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika organisationerna. Röstningen sker i december 2022 men vi vill redan nu presentera organisationerna och deras arbete. Först ut är Protect Our Winters.

Vilka är POW?

Älskar du också det perfekta skidföret, snötyngda granar utanför fjällstugan och icke-smältande glaciärer? Då tänker vi samma. Protect Our Winters brinner för att rädda våra kalla och snöiga nordiska vintrar och därför är de en organisation som vi mer än gärna vill vara med och stötta

Protect Our Winters är en internationell, politiskt obunden och ideell klimat- och miljöorganisation som arbetar för att friluftsbranschen ska bli en starkare röst i klimatdebatten och ge friluftsmänniskor verktyg att ta ställning på ett inspirerande sätt.

De grundades för att värna kalla platser och skydda friluftslivet mot de klimatförändringar som tyvärr hotar förändra och förkorta våra vintrar och med dem skidsäsonger, skridskoisar och förutsättningarna för njutbara friluftsaktiviteter överlag.

Organisationen består av nätverk av professionella idrottsutövare, forskare, företag och naturvänner som verkar för långsiktiga, strukturella lösningar som skyddar vår värld idag och för framtida generationer.

Vad gör POW för klimatet?

Protect Our Winters samlar den svenska friluftsvärlden för att praktiskt driva på både en kulturell förändring och en politisk vilja som går i linje med var forskningen anser är nödvändigt för att hålla nere temperaturhöjningen, och dess påverkan på vintern och naturen.

Det innebär bland annat att minska det fossila avtrycket, skapa en större medvetenhet, mer utveckling i branschen och kräva mer av politiken. Information, kampanjer, upprop, utbildning och inspiration är organisationens viktigaste verktyg för att främja handlingskraft inför klimatkrisen hos såväl friluftsmänniskan, näringslivet och riksdagen.

POW samarbetar med andra aktörer för att nå större effekt, och är till exempel stolta medlemmar av Klimatriksdagen här i Sverige och Climate Action Network (CAN) Europe genom vår Europeiska organisation.

“Vi är mest stolta att vi genom vår passion för att skydda vintrarna har kunnat skapa kampanjer och upprop som nått ända in i Riksdagen och mobiliserat tusentals friluftsmänniskor att ta ställning för kraftfull klimatpolitik”

– Nicole Modigh, POW Sweden Coordinator

Hur kan pengar från Dreams bidra?

Protect Our Winters har en kommande satsning på POW Resort Alliance, ett projekt som de pengar de får in kommer gå till. Projektet syftar till att främja en fossilfri omställning av Sveriges skidanläggningar. Fokus ligger på initiativ som utvecklar möjligheter för mer hållbara transporter och mobilitet kopplat till friluftsliv i anslutning till skidanläggningar och destinationer. 

Vill man själv göra mer för att bidra går det att stödja POW’s organisation genom att antingen bli medlem, volontär eller genom donationer. Att följa deras sociala kanaler, sprida deras innehåll vidare eller delta i deras upprop hjälper också till!

Genom att engagera sig som volontär eller som samarbetspartner i rörelsen hjälper du till att stärka POW’s röst och ger de större möjlighet att påverka en strukturell förändring för klimatets skull.

Dreams finns i både Norge och Sverige och vi vet att vinter och vintersport ligger många av våra användare varmt om hjärtat. Protect Our Winters har därför en självklart plats bland 2022 års utvalda organisationer. ❄️