Dreams Advisory Board

Vårt Advisory Board gir strategisk rådgivning til ledergruppen og står for en objektiv og upartisk tredje synsvinkel angående bærekrafts-spørsmål. Deres oppgave er også å utfordre oss på å kontinuerlig forbedre vår metodikk og øke påvirkningen vår, samtidig som de skal oppmuntre og støtte oss i utforskningen av nye idéer.

David Andersson

Post doc, Chalmers University of Technology and founder Svalna

Maria Svantemark

CEO & Co-founder SustainLab

Kata Nylén

Psychologist and founder of the Swedish Climate Psychologists

Joakim Sandberg

Professor of philosophy at University of Gothenburg, & professor of finance at University of Groningen. Vice director Sustainable Finance Lab.