Bærekraft hos Dreams

Vår drøm er en planet som også i fremtiden vil klare å ta vare på oss som bor her, samt drømmene våre. Vi arbeider aktivt på flere ulike måter for å nå dit - både på egenhånd og sammen med deg.

Vårt mål - bidra til global klimatnøytralitet

Endring starter hos oss selv. Derfor har vi tatt frem en handlingsplan for å senke Dreams utslipp av drivhusgasser så mye som mulig. Det vi ikke kan redusere kompenserer vi for via et sertifisert klimaprosjekt, med målet om at Dreams skal bidra til global klimanøytralitet.

Les mer

1% for the planet

Fra og med August 2022 lover Dreams å donere minst 1% av våre totale inntekter gjennom nettverket 1% for the planet. Donasjonene blir gjort til sertifiserte miljøprosjekt som jobber for en mer bærekraftig planet.

Les mer

Dreams Advisory Board

For å kunne ta gode gjennomtenkte avgjørelser langs bærekraftreisen vår, har vi på Dreams samlet en gruppe eksperter innen bærekraft og adferdspsykologi som står for en objektiv og upartisk synsvinkel i alle klimaspørsmål. De opptrer som rådgivere samtidig som de utfordrer oss. Slik kan vi bli best i klassen.

Les mer