Lär känna SSNC

Du som Dreamskund har ett stort val framför dig, ett val där du kan välja till vilken klimatorganisation pengar från Dreams ska doneras. För att du ska kunna rösta med hjärtat får du här veta mer om en av Dreams utvalda organisationer; Swedish Society for Nature Conservation – i Sverige känt som Naturskyddsföreningen. De är organisationen som står upp för naturen och samtidigt värnar om social hållbarhet och mänskliga rättigheter – så din röst på dem kan bidra till en bättre värld på många plan.

Som stolta medlemmar i miljöorganisationen 1% for the Planet lovar Dreams att årligen skänka minst 1% av våra totala intäkter till organisationer som på olika sätt arbetar för ett bättre klimat och en friskare planet. För 2022 års donation har vi valt ut tre organisationer vars arbete vi vill lyfta lite extra.

Som Dreamsanvändare är du med och bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika organisationerna. Röstningen sker i december 2022 men vi vill redan nu presentera organisationerna och deras arbete. Näst på tur är Naturskyddsföreningen.

Vilka är SSNC Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som stått upp för naturen sedan 1909. De är den ledande organisationen för miljöengagerade och har lokalavdelningar i hela landet, samt samarbetar med andra globala miljöorganisationer över hela världen. 

Deras jobb för att skapa bättre förutsättningar för allt levande på vår planet grundas i vetenskap, expertis och fakta och de samarbetar med nätverk, organisationer och företag i Sverige och världen för att möta framtidens stora miljöutmaningar. 

Kärnan av det de kämpar för är att bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. De verkar även en hållbar konsumtionskultur och för förändrade normer och beteenden och har en stark tro på att verklig förändring bygger på solidaritet i hela samhället, mellan generationer och mellan länder. 

Vad gör Naturskyddsföreningen för klimatet?

Naturskyddsföreningen jobbar med flera metoder för att rädda klimatet – politisk påverkan, samarbete med näringslivet, opinionsbildning och mobilisering av deras folkrörelse med nästan en kvarts miljon medlemmar. 

De jobbar med allt från att uppmuntra till klimatvänlig, hållbar konsumtion till att jobba med systemförändringar genom att påverka politiska beslut. De är även en självklar och drivande aktör i omställningen till ett fossilfritt samhälle och har varit med och bidragit till ekoboomen (som inneburit att efterfrågan och utbudet av ekologiska varor ökat).  

“Vår styrka ligger i att vi är många och uthålliga. I mer än 100 år har vi stått upp för naturen och till exempel bidragit till pilgrimsfalkens och havsörnens överlevnad. Idag är jag stolt över att vi vågar säga som det är och i alla väder stå på naturens sida.”

– Andreas Drufva, Marketing director, Naturskyddsföreningen

Hur kan pengar från Dreams bidra?

En donation från Dreams skulle kunna hjälpa Naturskyddsföreningen i någon av deras pågående eller framtida projekt, varav ett exempel är arbetet de gör för att förverkliga skolans  uppdrag att jobba med  hållbar utveckling. Barnen är vår framtid och att de får med sig nödvändig kunskap är en nyckel till omställningen vi står inför i samhället.

Ett annat viktigt budskap från Naturskyddsföreningen är att varje strå till stacken räknas och vill du engagera dig mer för klimatet så har de enkla guider på hur du kan skapa förändring på din arbetsplats, i din kommun eller enkelt bidra från soffan. Om man dessutom blir medlem ger man inte bara organisationen mer kraft att agera för klimatet utan man får samtidigt fina förmåner som 10% på tågresor med SJ och möjlighet att delta i lokala friluftsaktiviteter de anordnar.

Vi har bara en jord, och den behöver vi vara rädda om. Naturskyddsföreningen arbetar för en global hållbar utveckling med miljöfrågan i centrum och har därför en självklart plats bland Dreams utvalda organisationer 2022.