Dreams löfte – att bidra till global klimatneutralitet

Vad innebär global klimatneutralitet och hur kommer Dreams som företag ta sitt ansvar och bidra till det? Här beskriver vi hur vårt löfte kommer att fungera rent praktisk och vad vi lovar att göra för klimatets skull.

Det har nog inte undgått någon att vi människor, för att ha en hållbar och beboelig planet även i framtiden, behöver göra vissa förändringar. Nu. För att värna om vår miljö och dina drömmar har vi på Dreams inlett en hållbarhetsresa. Första steget? Att förstå vårt eget klimatavtryck. Steg två? Att minska det tillsammans med våra användare.

Vad är klimatavtryck och varför är det viktigt?

Redan på 1800-talet upptäckte den svenska kemisten Svante Arrhenius koldioxidutsläppens negativa effekt på miljön. Han insåg att våra utsläpp av koldioxid var så stora och så skadliga att de en dag skulle öka jordens medeltemperatur och genom växthuseffekten förändra livsvillkoren för alla oss som bor här. 

Trots att koldioxid bara är en av många växthusgaser är det ofta den man hör mest om. Det är helt enkelt eftersom det är den som är den mest förekommande och största boven som står för 60% av den förstärkning av växthuseffekten vi ser idag. 

Även om ett klimatavtryck består av flera olika växthusgaser räknas de andra gaserna ofta om, till motsvarande påverkan de har jämfört med koldioxid, för att man lättare ska kunna uppskatta och förstå den totala påverkan. 

Allt som vi gör och konsumerar bidrar nämligen till utsläpp av växthusgaser – och därför till vårt klimatavtryck. Varje resa, varje inköp och varje måltid kommer med ett utsläpp och för att vi ska nå målet som satts i Parisavtalet behöver vi alla hjälpa till – politiker, individer och inte minst företag. 

Vad är global klimatneutralitet och hur kan Dreams bidra?

Skog och annan växtlighet kan, som de flesta känner till, omvandla koldioxid från atmosfären till bland annat syre och genom fotosyntesen och neutralisera koldioxiden. På så sätt kan planeten ta hand om en del utsläpp självmant.

Global klimatneutralitet innebär en balans mellan de utsläpp som sker globalt (som inte kan reduceras) och planetens möjligheter att neutralisera dem. Problemet är att vi idag släpper ut mer än vad planeten hinner och kan ta hand om. Därför skapas ett alldeles för stort överskott av koldioxid som leder till klimatförändringar. För att vi ska kunna nå målet i Parisavtalet med global klimatneutralitet år 2050 behöver vi alla bidra och göra vårt bästa.

Företag är de som står för majoriteten av världens utsläpp av växthusgaser då det är enormt resurs- och energikrävande att producera produkter och frakta saker kors och tvärs över jorden. Men även digitala produkter som Dreams app har en stor påverkan på klimatet, då det krävs stora mängder energi för att driva och kyla ner de datacenter som vi och andra digitala tjänster är helt beroende av. 

Att bidra till global klimatneutralitet som företag handlar om att aktivt arbeta för att först och främst reducera sina egna utsläpp av växthusgaser så mycket det går. Efter det är nästa steg att bidra till klimatprojekt som innebär en minskning av utsläpp som sker någon annanstans på jorden, eller projekt som möjliggör att mängden utsläpp som kan neutraliseras av naturen ökar.

Dreams mål – bli mer klimateffektiva

Med start 2022 mäter Dreams årligen sitt utsläpp av växthusgaser. Målet är att i första hand minska våra egna utsläpp så mycket som möjligt och sedan stödja klimatprojekt som bidrar till att reducera eller ta upp samma mängd koldioxid som vi släpper ut.

Under 2022 var vårt utsläpp av växthusgaser totalt 517 ton CO2e, vilket motsvarar 11.5 ton CO2e per anställd eller 3,4 kg CO2e per användare av vår app. Våra direkta utsläpp från vår verksamhet (scope 1 och 2) var dock enbart 1,5 ton CO2e medan den största delen, 515 ton CO2e, kommer från våra indirekta utsläpp (scope 3). Med andra ord, utsläpp som orsakas av de tjänster och produkter vi köper av våra leverantörer. 

Vi har nu upprättat en handlingsplan för hur vi ska lyckas bli mer klimateffektiva för att nå vårt mål att minska våra utsläpp per anställd och per användare med ungefär 5% per år, i enlighet med Parisavtalet.

Eftersom Dreams är ett växande bolag kommer våra totala utsläpp med största sannolikhet att öka framöver och därför är det termen klimateffektivitet vi använder som måttstock (mäts som CO2e per anställd eller per användare av Dreamsappen). På så sätt kan vi garantera mätningar som ger en rättvis siffra på att vi sänker utsläppen, trots fler kunder eller anställda.

För att lyckas med vårt löfte att bidra till global klimatneutralitet, har vi som företag blivit medlemmar i organisationen 1% for the Planet. Det innebär att vi åtar oss att årligen donera 1% av vår omsättning till klimatprojekt. Och här kommer även du som användare in i bilden! Vi vill att våra användare ska vara en del av vår klimatresa och vi kommer därför låta dig rösta på vilka projekt som ska få ta del av donationerna som görs framöver.

 

Vår resa har bara börjat – är du med?