Allmänna villkor - version 7.0

Stort tack för att du använder Dreams. Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av vår tjänst och vi är stolta över att du ger oss förtroendet att hjälpa till med att ge dina pengar mening.

Här nedanför hittar du de villkor som reglerar ditt användande av Dreams. De är viktiga eftersom de påverkar de rättigheter du har och vi uppmanar dig att gå igenom dem noggrant. Om något är oklart vill vi gärna att du tar kontakt med oss på legal@getdreams.com så ska vi hjälpa dig så snabbt vi kan.

 1. Användarvillkor för Dreams
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du använder appen Dreams (”Appen” eller ”Dreams”) och andra tjänster som tillhandahålls genom app och web av Dreams Nordic AB, org nr 556942-0309, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”).
  2. För att kunna använda Dreams behöver du en smartphone eller annan enhet vars operativsystem fungerar tillsammans med Dreams.
  3. För att använda Dreams behöver du också vara minst 18 år, behörig att ingå avtal och acceptera de här Villkoren.
  4. Insamling och behandling av personuppgifter regleras bl.a. av Dataskyddsförodningen, ibland också kallad GDPR. Det är viktigt att du vet vilka uppgifter vi samlar in och behandlar och med vilken rätt vi gör det. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom vår Privacy Policy. I vår Privacy Policy framgår det vilka typer av personuppgifter vi samlar in hur vi behandlar dem, varför vi gör det och med vilken rätt vi gör det. Vår Privacy Policy hittar du här.
  5. När du godkänner och accepterar dessa Villkor lämnar du också ditt uttryckliga samtycke till att vi behandlar och i vissa fall offentliggör (om du deltar i en delad dröm) dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy.
 2. Om Dreams
  1. Dreams är en privatekonomisk tjänst vars syfte är att hjälpa dig som användare att få en bättre privatekonomi. Dreams uppmuntrar till ökat sparande genom sparmål (som vi kallar drömmar), särskilda sparregler (utmaningar och verktyg för att spara pengar) och sammanställning och visning av finansiell data (intäkter, utgifter, transaktioner etc). Du kan också spara till egna drömmar eller tillsammans med andra genom att själv skapa eller gå med i andras delade drömmar (sparmål). Genom information som du lämnar i Appen och informationen på ditt Dreams Sparkonto genereras (skapas) finansiell information som du får tillgång till i Appen.
  2. Varken Dreams Nordic AB eller Appen tillhandahåller någon finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller investeringsrådgivning avseende finansiella instrument enligt lag(2007:528) om värdepappersmarknaden. Ingen information som Bolaget tillhandahåller i Appen eller på annat sätt ska uppfattas som sådan rådgivning.
  3. För att dina pengar ska vara helt säkra samarbetar vi med Ålandsbanken. När du skapar ett användarkonto i Dreams öppnar du samtidigt ett konto i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, 107 81 Stockholm (”Ålandsbanken”) där du [också] blir kund, se nedan under Kontoavtalet. Kontot hos Ålandsbanken blir sedan ditt Dreams Sparkonto som du ser i Appen. Oavsett hur många drömmar (sparmål) du skapar i Appen förs dina sparade pengar över till samma (ditt) Dreams Sparkonto. För att kunna spara pengar på ditt Dreams Sparkonto kopplar du ditt vanliga bankkonto (det konto som din inkomst betalas till) till ditt Dreams Sparkonto. Du gör allt det genom att följa några enkla instruktioner i Appen – det tar bara några minuter. Du kan läsa mer om hur det går till här nedanför.
  4. För att göra det enklare och roligare att spara låter Dreams dig beskriva dina drömmar i text och bild, bestämma hur mycket du vill spara och när du ska ha uppnått din dröm. Du kan även bjuda in andra att delta i din dröm och du kan också delta i andras drömmar och spara tillsammans med dina vänner. Även om du sparar tillsammans med dina vänner/delar drömmar så sparar ni på egna konton.
 3. Behandling av personuppgifter
  1. Din säkerhet och din rätt att ha din information skyddad är enormt viktigt för oss. Dreams Nordic AB kommer aldrig att sälja eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter, utan ditt medgivande.
  2. Insamling och behandling av personuppgifter regleras bl.a. av Dataskyddsförodningen, ibland också kallad GDPR. Det är viktigt att du vet vilka uppgifter vi samlar in och behandlar och med vilken rätt vi gör det. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom vår Privacy Policy, som utgör en integrerad del av de här Villkoren. När du godkänner Villkoren och när du använder Appen och andra tjänster som vi tillhandahåller lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy.
  3. För att kunna administrera ditt användande av Appen, hantera funktioner i Appen som är kopplade till ditt användarkonto, ditt Dreams Sparkonto och ditt Investeringssparkonto Dreams och för att uppfylla eventuella lagkrav behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter.
  4. Ålandsbanken samlar också in personuppgifter i enlighet med villkoren i Kontoavtalet. Dessa uppgifter kan Ålandsbanken komma att dela med Dreams Nordic AB. Dreams Nordic AB kan också komma att dela information om personuppgifter till Ålandsbanken för att Ålandsbanken och Dreams ska kunna göra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, bedriva forskning, kunna ta kontakt med dig som kund och för att kunna tillhandahålla Appen till dig.
  5. När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Om du vill radera dina uppgifter ska du avsluta ditt användarkonto i Dreams. Det gör du genom att logga in i Appen och följa instruktionerna för hur du avslutar ditt användarkonto. Du kan också använda detta formulär. Om du vill rätta, få ut eller flytta uppgifter som vi har om dig använder du samma formulär. Du kan läsa mer om dina rättigheter i vår Privacy Policy.
  6. Om du har frågor om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss i chatten i Appen eller maila till privacy@getdreams.com.
 4. Ditt Dreams Sparkonto

  1. Pengarna på ditt Dreams Sparkonto är säkra och omfattas av statlig insättningsgaranti, vilket innebär att du får ersättning från finska statens Insättningsgarantifond (upp till 100.000 Euro) om Ålandsbanken av någon anledning inte kan betala tillbaka dina pengar. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här.
  2. Pengar som du sparar genom Appen hanteras av Ålandsbanken. Vi har inte någon tillgång till pengarna på ditt Dreams Sparkonto.
  3. Om kontouppgifter i Appen som visas av Dreams skulle skilja sig från uppgifterna i Ålandsbankens kontoföringssystem är det alltid Ålandsbankens kontoföringssystem som är det korrekta.
  4. För att kunna få tillgång till funktionerna som gör att du kan spara på sparkonto genom Dreams behöver du ingå ett kontoavtal i Appen med Ålandsbanken (”Kontoavtalet”). Ålandsbanken har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet i Sverige. Du ingår Kontoavtalet genom att godkänna det i Appen och legitimera dig med Mobilt BankID. När du har ingått Kontoavtalet skapas ditt Dreams Sparkonto hos Ålandsbanken.
  5. Allting som rör dina pengar och överföringar av pengar till eller från ditt Dreams Sparkonto regleras av villkoren för Kontoavtalet med Ålandsbanken och villkoren dels för kontot som du har kopplat till ditt Dreams Sparkonto och dels för autogiromedgivandet som du ger till samma bank (se nedan).
  6. För att föra över pengar till ditt Dreams Sparkonto behöver du ansluta ett konto i en svensk bank till ditt Dreams Sparkonto genom en autogiroanmälan. Du gör anmälan genom att följa instruktionerna i Appen och signerar därefter med Mobilt BankID.
  7. Om du byter bank från den bank där du har det konto som du anslutit ditt Dreams Sparkonto till, till en annan bank, eller om du vill byta till ett annat konto i samma bank, anger du det i Appen.
  8. När du använder Appen för att spara till en eller flera drömmar genom att t.ex. hoppa över en utgift (skippa), anta en utmaning eller chippa in ger du Ålandsbanken i uppdrag att föra över pengar till ditt Dreams Sparkonto. Överföringen sker via autogiro. För att en överföring ska kunna göras till ditt Dreams Sparkonto behöver den aktuella summan finnas tillgänglig på det konto som pengarna ska överföras från.
  9. Beroende på hur du använder Appen kan en överföring vara en engångsöverföring eller en stående överföring där samma belopp löpande förs över automatiskt till ditt Dreams Sparkonto. Genom att aktivera s.k. triggers i Appen förs belopp över till ditt Dreams Sparkonto på det sätt som beskrivs i respektive trigger.
  10. Överföringar till Dreams Sparkonto görs en gång per bankdag och om du sparar flera gånger under en dag samlas alla dagens sparhändelser till en samlad överföring. En överföring till ditt Dreams Sparkonto kan ta upp till tre bankdagar. I Appen kan du se alla individuella sparhändelser och totalbeloppet som har sparats en viss dag. Om du sparar på en dag som inte är en bankdag (t.ex. under en helg), görs överföringarna nästkommande bankdag.
  11. Du kan flytta pengar mellan drömmar som du sparar till på ditt Dreams Sparkonto genom att följa anvisningarna i Appen. Det kostar ingenting.
  12. Om du vill flytta pengar mellan drömmar som du sparar till på ditt Dreams Sparkonto och drömmar som du sparar till på ditt Investeringssparkonto gäller bestämmelserna under punkten 6, Byta sparform.
  13. När du vill ta ut pengar från ditt Dreams Sparkonto anger du det i Appen varpå Ålandsbanken kommer att föra över pengarna till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto. En överföring från ditt Dreams Sparkonto kan ta upp till tre bankdagar. Du kan läsa mer om överföringar i Ålandsbankens kontovillkor och i villkoren för autogiromedgivandet.
 5. Fondspara genom Dreams
  1. Du kan investera en del av eller alla pengar som du sparar genom Appen i en särskild fond – Dreamsfonden av Ålandsbanken (”Dreamsfonden”). Dreamsfonden tillhandahålls och förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab och är en särskild fondandelsklass i Ålandsbanken Kapitalförvaltning Placeringsfond som vänder sig till dig som sparar genom Appen. Fonden är registrerad hos finska Finansinspektionen och svenska Finansinspektionen har meddelats om att fonden marknadsförs i Sverige.
  2. I Appen kan du se hur mycket du har sparat. Ålandsbanken hämtar uppgift från Appen om hur stort belopp du vill köpa fondandelar för. Dreams Nordic AB har i övrigt inte någon del i själva fondsparandet. Om du inte aktiverar möjligheten att spara i Dreamsfonden i Appen berörs du inte av villkoren som rör sparande i Dreamsfonden (punkt 4-5).
  3. En värdepappersfond är en samling olika finansiella instrument (t.ex. aktier eller räntepapper), som ägs tillsammans med andra sparare, som alla är andelsägare i fonden. En fondandelsägare är ägare till en så stor del av fondens förmögenhet som motsvarar antalet fondandelar som fondandelsägaren har köpt.
  4. Vilka finansiella instrument som fonden äger bestäms ytterst av fondens fondbestämmelser. Fondens förvaltare är experter som är anställda av Ålandsbanken Fondbolag för att sköta fonden (sälja och köpa olika finansiella instrument). Förvaltarna måste följa de regler som finns för fonden i fondbestämmelserna, t.ex. vilka typer av finansiella instrument som fonden får investera i. Du kan läsa mer om vilka värdepapper som Dreamsfonden investerar i här.
  5. Värdet på fondandelarna förändras beroende på om värdet på de finansiella instrument som fonden investerar i ökar eller minskar i värde. Att fonden har gått bra tidigare är inte någon garanti för att den kommer att gå bra i framtiden. De pengar som placeras i en fond kan därför både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. Att spara i en fond innebär därför många gånger en högre risk än att spara på ett bankkonto. Men ett visst mått av risk är nödvändigt för att få möjlighet till högre avkastning (ett större värde) på längre sikt och därför bör sparande i fonder vara mer långsiktigt än sparande på sparkonto. Information om Dreamsfondens risk och avkastning samt rekommenderad spartid finns i faktabladet som du hittar här. Som med alla villkor är det viktigt att du läser igenom informationen om Dreamsfonden som Ålandsbanken tillhandahåller genom Appen noga.
  6. Om du vill ta ut pengar som har sparats i en fond behöver du sälja fondandelar till ett värde som motsvarar det belopp som du vill ta ut. Värdet på fondandelarna bestäms när de säljs.
  7. För att kunna investera i Dreamsfonden behöver du ett investeringssparkonto som fondandelarna förvaras på. Ett investeringsparkonto är ett särskilt konto som används för investeringar i bl.a. fonder.
  8. En av skillnaderna mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller att ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet. Det innebär att värdet på tillgångarna kommer att beskattas oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på investeringssparkontot.
  9. Sparar du på ett investeringssparkonto behöver du inte deklarera försäljningar av värdepapper i din deklaration. Istället rapporterar Ålandsbanken in kontrolluppgifter till Skatteverket.
  10. Läs mer om Investeringssparkonto Dreams i förhandsinformationen för Investeringssparkonto Dreams. Där kan du bl a läsa om insättningsgaranti, investerarskydd och hur investeringssparkontot beskattas.
  11. Du väljer själv om pengar som du sparar i en dröm ska sparas på ditt Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden.
  12. För att kunna investera dina sparade pengar i Dreamsfonden behöver du ingå ett avtal om Investeringssparkonto Dreams (”Dreams-ISK”) med Ålandsbanken.
  13. När du ingår avtalet med Ålandsbanken öppnar Ålandsbanken ett Dreams-ISK som kopplas till ditt Dreams Sparkonto så att pengar kan föras mellan dessa konton när du investerar i Dreamsfonden.
  14. När du ingår avtalet ger du samtidigt ett uppdrag till Ålandsbanken om regelbundet fondsparande. Detta uppdrag gör det möjligt för Ålandsbanken att investera de pengar som du sparar genom Appen åt dig.
  15. Du väljer i Appen om pengarna som sparas i en dröm ska sparas på ditt Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden på ditt Dreams-ISK.
 6. Hur går det till att spara i Dreamsfonden?
  1. När du sparar till en dröm där pengarna du sparar ska investeras i Dreamsfonden sparar du i Appen på samma sätt som om du sparar till ditt Dreams Sparkonto (se punkt 4.8).
  2. När du väljer att pengar som du sparar i en dröm ska investeras i Dreamsfonden förs pengarna som du sparar genom Appen från det konto som du anslutit till ditt Dreams Sparkonto till ditt Dreams Sparkonto där de förvaras innan de investeras i Dreamsfonden.
  3. Fondandelar i Dreamsfonden köps en gång i månaden. En dag innan köp frågar Ålandsbanken Dreams Nordic AB hur mycket pengar som du har sparat i din fondspar-dröm som väntar på att investerats i Dreamsfonden. Ålandsbanken för sedan över beloppet som du sparat i fondspardrömmen och som finns på ditt Dreams Sparkonto till ditt Dreams ISK och därefter investeras beloppet i Dreamsfonden. När fondandelarna har köpts meddelar Ålandsbanken Dreams Nordic AB hur många fondandelar som är köpta och så visas det i Appen. Värdet på dina fondandelar uppdateras enligt fondens bestämmelser och visas också i Appen.
  4. Du kan byta sparform på en befintlig dröm så att pengar som har sparats på Dreams Sparkonto investeras i Dreamsfonden eller så att pengar som investerats i Dreamsfonden förs över till ditt Dreams Sparkonto genom att fondandelarna först säljs.
  5. Eftersom en dröm inte kan ha blandade sparformer behöver alla pengar i en dröm antingen sparas på Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden.
  6. Om du väljer att investera pengar som är sparade i en dröm på Dreams Sparkonto i Dreamsfonden hämtar Ålandsbanken uppgift om bytet i Appen i samband med nästa köptillfälle enligt punkt 6.3 ovan och därefter köps fondandelar för hela det sparade beloppet.
  7. Om du istället vill att pengar som har investerats i Dreamsfonden ska sparas på ditt Dreams Sparkonto så meddelar du det genom Appen till Ålandsbanken som säljer samtliga fondandelar i drömmen och för över pengarna till ditt Dreams Sparkonto.
  8. Om du vill ta ut pengar från en dröm där pengarna har investerats i Dreamsfonden behöver du först sälja (lösa in) fondandelar. Du anger då i Appen att du vill sälja fondandelarna och skickas sedan vidare till Ålandsbankens funktion för inlösen av fondandelar. Där anger du hur många fondandelar du vill lösa in och bekräftar detta med Mobilt BankID. När fondandelarna är inlösta flyttas pengarna tillbaka till det ditt Dreams Sparkonto och därefter till kontot som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
  9. Om du markerar att du vill ge upp drömmen i Appen får du bekräfta det för Ålandsbanken som därefter löser in alla dina fondandelar och för över pengarna först till ditt Dreams Sparkonto och därefter till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
  10. Dreamsfonden tillhandahålls och förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Dreams Nordic AB tar inget ansvar för Dreamsfonden, hur mycket eller lite avkastning den ger, marknadsrisk, finansiell risk eller på annat sätt.
 7. PIN-kod m.m.
  1. När du registrerar dig får du välja en personlig PIN-kod. Denna använder du för att identifiera dig i Appen och för att bekräfta överföringar och andra uppdrag som du lämnar till Ålandsbanken. Det är därför viktigt att bara du har tillgång till din PIN-kod och att den hålls hemlig. Du får inte skriva ner koden eller lämna den till någon annan. Det är ditt ansvar att se till att du väljer en kod som inte kan kopplas till dig, ditt personnummer eller som består av samma siffror i en följd. Som ett alternativ till att använda din personliga PIN-kod kan du också identifiera dig och bekräfta överföringar med biometrisk information (fingeravtryck) om din smartphone har den funktionaliteten.
  2. För att dina uppgifter inte ska kunna ses av någon annan måste du alltid se till att den enhet du använder Appen på är låst när du inte använder den och att en kod eller annan unik identifikationsmetod behövs för att låsa upp enheten.
  3. Dreams Nordic AB eller Ålandsbanken kommer aldrig att kontakta dig och be dig om din PIN-kod. Om du tror att någon annan har kommit över din PIN-kod eller kan komma åt Appen måste du omedelbart byta pinkod eller spärra Appen på getdreams.com/sparra.
  4. För att kunna använda Appen måste du alltid ha den senaste versionen av Appen installerad på din enhet och se till att de operativsystem du använder överensstämmer med vad som anges på getdreams.com eller i Appen.
  5. För att kunna använda Appen krävs en smartphone, läsplatta eller annan enhet med Internetanslutning som har ett operativsystem som Appen är anpassad för. Kostnader för utrustning, mobil- och internettrafik står du för.
 8. Information om dina konton hos Ålandsbanken och samtycke
  1. För att säkerställa att information hos Ålandsbanken stämmer överens med information i Appen och för att kunna ge dig bästa möjliga service behöver vi ha tillgång till information om händelser och saldo på ditt Dreams Sparkonto och ditt Dreams-ISK. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till att Dreams Nordic AB tar del av informationen på ditt Dreams-Sparkonto och på ditt Dreams-ISK. All information som rör dig och ditt konto skyddas av strikt sekretess. Vi delar aldrig med oss av personuppgifter eller annan data utan att ha fått godkännande från dig först.
 9. Information om dina konton hos Ålandsbanken och samtycke
  1. Dreams ger dig möjligheten att dela dina drömmar (sparmål) med andra på två sätt – genom Delade Drömmar och genom Gruppdrömmar. Alla som sparar i en Delad Dröm eller Gruppdröm sparar på sina egna konton. Du kan när som helst välja att gå ur en Delad dröm eller Gruppdröm.
  2. I Delade Drömmar ger Dreams dig möjlighet att dela dina drömmar (sparmål) med andra Dreamsanvändare som har blivit inbjudna till den Delade Drömmen och du kan skicka meddelande mellan dig och andra användare som delar samma Delade Dröm. När du deltar i en Delad Dröm kan alla användare som deltar i den Delade Drömmen se hur mycket pengar varje användare har sparat och transaktionsuppgifter som hör ihop med sparande till den Delade Drömmen.
  3. Genom att skapa en dröm, göra den till en Delad Dröm och bjuda in andra till din Delade Dröm godkänner du att de andra får ta del av det du drömmer om, när och hur mycket pengar du sparar till den Delade Drömmen och ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa sådan information till andra som delar samma dröm.
  4. Genom att acceptera en inbjudan till en Delad Dröm godkänner du att andra användare som deltar i den Delade Drömmen får veta att du deltar i drömmen, när och hur mycket pengar du sparar till den Delade Drömmen och ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa sådan information till andra som deltar i den Delade Drömmen.
  5. Dreams ger dig också möjligheten att dela dina drömmar (sparmål) med andra Dreamsanvändare i Gruppdrömmar. Gruppdrömmar kan ses av både de som deltar i Gruppdrömmen och av andra som inte deltar i Gruppdrömmen genom att Gruppdrömmen visas på en öppen webbsida.
  6. Genom att skapa en Gruppdröm godkänner du att det du drömmer om, när och hur mycket pengar du sparar och att det är du som har skapat Gruppdrömmen visas både för dem som deltar i Gruppdrömmen och andra som inte deltar i Gruppdrömmen och du ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa och publicera sådan information både på en öppen (okrypterad) webbsida och i Appen. I Appen visas ditt fullständiga namn och det kan bara ses av de andra deltagarna i Gruppdrömmen. På webbsidan syns bara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn och det kan ses av alla som har länken till webbsidan.
  7. Genom att acceptera en inbjudan till en Gruppdröm godkänner du att andra som deltar i Gruppdrömmen och andra som inte deltar i drömmen får veta att du deltar i Gruppdrömmen, när och hur mycket pengar du sparar och när du sparar till Gruppdrömmen och du ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa och publicera sådan information både på en öppen (okrypterad) webbsida och i Appen. I Appen visas ditt fullständiga namn och det kan bara ses av de andra deltagarna i Gruppdrömmen. På webbsidan syns bara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn.
  8. Du delar bara information om dina Delade Drömmar och dina Gruppdrömmar till andra. Dina övriga drömmar är fortfarande privata och kan bara ses av dig.
 10. Erbjudanden
  1. Förhoppningsvis kommer många att använda Dreams och ju fler vi blir desto bättre erbjudanden från externa partners kan vi förhandla fram åt våra användare. Dessa erbjudanden kan vi komma att vidarebefordra till dig. Vilka erbjudanden du kan få baseras bl.a. på dina drömmar, men Dreams lämnar aldrig ut specifik information om dig eller ditt sparande till någon annan utan ditt medgivande. Du kan när som helst stänga av möjligheten att ta emot erbjudanden.
 11. Tillgång till funktioner i din enhet
  1. För att alla funktioner i Appen ska fungera och för att kunna ge dig en så intressant och rolig upplevelse som möjligt behöver Appen ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vilka funktioner Appen behöver tillgång till beskrivs noga i vår Privacy Policy. Här nedanför kan du läsa en sammanfattning. Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Privacy Policy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan utan att du tillåtit oss att göra det. Din information skyddas av flera säkerhetssystem och olika lager av kryptering som är lika säkra som de system som skyddar dina pengar.
  2. kamera och bilder – för att du ska kunna ta personliga bilder och koppla till din dröm eller dela med andra användare som delar samma dröm.
  3. push-notifikationer – för att vi ska kunna skicka meddelanden och information till dig.
  4. kontaktlista – för att du ska kunna bjuda in dina vänner till en delad dröm i Appen.
 12. Material i appen
  1. Du kan ladda upp text och bilder i Appen (”Material”). Du ansvarar själv för allt Material som du laddar upp, skriver eller på annat sätt gör tillgängligt i Appen, d.v.s. Dreams ansvarar inte för Material du laddar upp eller åsikter som framförs i Materialet.
  2. Du måste vara säker på att du har rätt att publicera allt Material som du laddar upp i Appen och att sådant Material eller Dreams Nordic AB:s användning av Materialet inte bryter mot Villkoren, lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part.
  3. Genom att ladda upp Material ger du Dreams Nordic AB rätt att lagra, kopiera och databehandla Materialet för att kunna göra Materialet tillgängligt i Appen. Du ger även Dreams Nordic AB rätt att efter att informationen har anpassats så det inte kan spåras till dig, användas den för att kunna förbättra din upplevelse av Dreams. Din säkerhet är det viktigaste för oss och du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar information i vår Privacy Policy.
  4. Dreams Nordic AB kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Material i Appen. Dreams får ta bort eller inaktivera tillgång till Material oavsett anledning och vi har rätt att ta bort eller inaktivera tillgång till Material.
 13. Riktlinjer för användning
  1. Vi vill att Dreams ska vara en rolig och nyttig tjänst för alla. Det är därför förbjudet:• att kopiera, eller på annat sätt använda Appen på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Villkoren eller lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i Appen,
   • att använda Appen för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt,
   • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Appen,
   • att kringgå någon teknik som används av oss eller tredje part för att skydda Appen,
   • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,
   • att använda “crawlers” på Appen eller annars använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från Dreams
   Det är inte heller tillåtet att delta i aktiviteter, posta Material och registrera och/eller använda ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:• är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,
   • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, till exempel intrång i immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Dreams eller en tredje parts äganderätt
   • innehåller eller kan kopplas till din pinkod eller annan användares pinkod eller personuppgifter,
   • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Appen,
   • trakassera eller mobba andra användare, eller försöka göra det,
   • innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,
   • stör eller på annat sätt negativt påverkar Appen, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Appen eller Dreams datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Dreams säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Appen, eller som
   • står i strid med Villkoren.
 14. Priser
  1. Dreams investerar mycket pengar i Appen och vår metod för att erbjuda dig en unik upplevelse och ett effektivt verktyg för att du ska kunna uppnå dina mål. De månader som du använder Appen för att spara eller investera betalar du därför en månadsavgift till Dreams Nordic AB. Vi definierar användande som att du gör en överföring till ditt Dreams Sparkonto. Det kostar inte någonting att föra pengar till eller från ditt Dreams Sparkonto.Månadsavgiften beräknas per kalendermånad, dvs sparar eller investerar du en kalendermånad betalar du Månadsavgift för den månaden. Om du inte sparar eller investerar en kalendermånad betalar du inte någon Månadsavgift för den månaden.
  2. Ålandsbanken hämtar in medel motsvarande Månadsavgiften från det konto du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto på uppdrag av dig och överför Månadsavgiften till ditt Dreams sparkonto i samband med månadens första överföring till ditt Dreams Sparkonto och därifrån förs Månadsavgiften över till Dreams.
  3. Månadsavgiften framgår av vår vid var tid gällande prislista som du kan läsa på getdreams.com och i Appen. Alla priser är inklusive ev. moms.
  4. Användande av viss funktionalitet (”Extra Funktionalitet) i Appen är förenad med en kostnad som framgår av prislistan på getdreams.com och i Appen. Du betalar aldrig om du inte aktivt har aktiverat den Extra Funktionaliteten. Överföring av pengar för betalning av Extra Funktionaliet görs enligt punkt 14.2.
  5. När du har betalat Månadsavgiften eller Extra Funktionalitet skapas ett kvitto som du när som helst har tillgång till i Appen.
  6. Om du sparar pengar i Dreamsfonden tar Ålandsbanken ut en förvaltnings- och förvaringsavgift, se Ålandsbankens prislista. Ålandsbankens prislista
  7. Du har rätt att frånträda detta Avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du godkände dessa Villkor. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett meddelande till oss genom att kontakta vår support som du når i Appen. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt kan du komma att behöva avsluta ditt användarkonto hos Dreams, ditt Dreams Sparkonto och ditt Investeringssparkonto Dreams.Om du utnyttjar din ånggerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar för Månadsavgift och ev. Extra Funktionalitet som Dreams har tagit emot från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att utnyttja ångerrätten. Vi kommer att återbetala de avgifter som Dreams har tagit emot till ditt Dreams Sparkonto om vi inte har kommit överens med dig om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
 15. Ansvar
  1. Vi gör vårt yttersta för att erbjuda dig den bästa tjänst vi kan, men vi kan inte garantera att tjänsten alltid är helt felfri. Genom att använda tjänsten är du medveten om att Dreams tillhandahålls i befintligt skick utan några uttryckliga eller underförstådda garantier avseende tjänstens skick. Eftersom Dreams Nordic AB inte har någon del i transaktioner mellan dig och andra tredjepartsleverantörer (inklusive Ålandsbanken) ansvarar inte Dreams Nordic AB för sådana transaktioner. Begränsningen i denna punkt begränsar inte dina rättigheter enligt villkoren med Ålandsbanken eller de rättigheter som du har enligt lag.
  2. Om du är missnöjd med Dreams som tjänst vill vi gärna att du tar kontakt med oss så vi kan försöka hjälpa dig, se under punkten 17 för kontaktuppgifter. Om du ändå inte är nöjd kan du när som helst avsluta ditt användarkonto – läs mer under punkt 18.
  3. Alla beslut du tar i Appen är dina egna och Dreams Nordic AB har inte något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Appen. Dreams Nordic AB ansvarar heller inte för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller från våra samarbetspartners.
  4. Ingen information som Dreams Nordic AB tillhandahåller i Appen eller på annat sätt ska uppfattas som finansiell rådgivning/investeringsrådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.
 16. Dödsfall
  1. Om en Dreamskund avlider avslutas kundens alla pågående drömmar, Delade drömmar, Gruppdrömmar, pågående överföringar, autospar, triggers och övriga funktioner när Dreams får information om dödsfallet från Ålandsbanken. Därefter görs inga fler överföringar till Dreams Sparkontot och inga fler fondköp utförs för kundens räkning.
  2. Ålandsbanken sänder information om tillgodohavandet på Dreams Sparkontot och Dreams-ISK till dödsboet på den avlidna kundens adress. Befintligt sparande på kundens Dreams Sparkonto och Dreams-ISK (kundens fondandelar) finns kvar hos Ålandsbanken tills kundens rättsinnehavare (dödsbo) anvisat annat. Notera att fondandelarnas värde både kan öka och minska fram till dess att inlösen görs.
 17. Ändring av Villkoren
  1. Dreams utvecklas ständigt och vi jobbar för att ge dig en så bra tjänst som möjligt. Om vi behöver ändra eller uppdatera våra Villkor kommer vi informera om detta i Appen innan de nya villkoren träder i kraft. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Dreams Nordic AB innan de ändrade Villkoren träder i kraft. Om du inte säger upp avtalet innan de ändrade Villkoren träder i kraft anses du ha accepterat de ändrade Villkoren.
 18. Support och klagomål
  1. Vi hoppas att Dreams kommer ge dig stor nytta och att du kommer tycka om att använda Appen. Om du har några frågor, förslag eller klagomål vill vi gärna att du hör av dig till oss så ska vi göra vårt yttersta för att svara på dina frågor. Om många hör av sig till oss samtidigt kan det ta lite längre tid att få svar, men svar kommer. Snabbast svar får du om du kontaktar oss genom chatt-funktionen i Appen, men du kan också maila oss på hello@getdreams.com. Om du har frågor rörande dessa villkor kan du maila till legal@getdreams.com eller kontakta oss på telefon +46763495755 (måndag till fredag 09:00-17:30).
 19. Avslut och uppsägning
  1. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto hos Dreams. När du gör det avslutas också ditt Dreams Sparkonto hos Ålandsbanken och eventuella pengar som du har på ditt Dreams Sparkonto kommer föras över till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
  2. Om ditt Dreams Sparkonto avslutas av Ålandsbanken enligt villkoren i Kontoavtalet kan ditt användarkonto hos Dreams komma att avslutas.
  3. När ditt Dreams Sparkonto avslutas så avslutas också autogiromedgivandet.
  4. När du avslutar ditt användarkonto hos Dreams kan ditt Investeringssparkonto Dreams avslutas och samtliga fondandelar säljas, varefter pengarna förs över till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto. Om du inte vill att dina fondandelar ska säljas eller om du vill behålla ditt Investeringssparkonto Dreams behöver du meddela det till Dreams som informerar Ålandsbanken.
  5. Dreams Nordic AB kan när som helst avsluta ditt användarkonto om du inte följer dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar tjänsten. Om det händer avslutas även ditt Dreams Sparkonto hos Ålandsbanken och eventuella pengar som du har på ditt Dreams Sparkonto kommer föras över till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto. Om du har investerat pengar i Dreamsfonden behöver du meddela oss vad som ska hända med dina fondandelar och eventuella kontanter. Om du inte lämnar någon information kan dina fondandelar säljas och pengarna överförs till ditt konto du anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
 20. Övrigt
  1. Dreams Nordic AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor.
  2. Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.
  3. Du kan som privatperson dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller överlämna tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden så länge nämnden är behörig. Om det blir en tvist mellan Dreams Nordic AB och dig kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Dreams AB Allmänna villkor v 7.0 – i kraft till 2022-01-09.