Lär känna WWF

Du som Dreamskund har ett stort val framför dig, ett val där du kan välja till vilken klimatorganisation pengar från Dreams ska doneras. För att du ska kunna rösta med hjärtat får du här veta mer om en av Dreams utvalda organisationer; Världsnaturfonden WWF. De är organisationen som arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen – så din röst på dem ger hopp om en bättre framtid för människor, djur och vår planet.

Som stolta medlemmar i miljöorganisationen 1% for the Planet lovar Dreams att årligen skänka minst 1% av våra totala intäkter till organisationer som på olika sätt arbetar för ett bättre klimat och en friskare planet. För 2022 års donation har vi valt ut tre organisationer vars arbete vi vill lyfta lite extra.

Som Dreamsanvändare är du med och bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika organisationerna. Röstningen sker i december 2022 men vi vill redan nu presentera organisationerna och deras arbete. Näst på tur är Världsnaturfonden WWF.

Vilka är WWF?

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Tio år senare, 1971, bildades den svenska grenen av WWF, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF. 

Idag har WWF projekt i mer än 100 länder. De kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist samt använda de på ett hållbart sätt. 

För att nå sina mål jobbar de på politisk nivå, ute i fält tillsammans och i tätt samarbete med fristående organisationer såväl som lokalbefolkningar och andra aktörer runtom i världen. Deras verksamhet finansieras till största delen med gåvor från allmänheten och de har över 6 miljoner supportrar i dagsläget.

Vad gör svenska WWF för klimatet?

Världsnaturfonden WWF har tre huvudsakliga områden de jobbar med: att stoppa artutrotningen, halvera fotavtrycken (från konsumtion och produktion och utsläppen av växthusgaser) och sist men inte minst att bevara livsmiljöer och befintliga ekosystem.

Det vi vet är att vi behöver minska vår klimatpåverkan kraftfullt – och hantera de effekter vi redan ser på vår planet. WWF jobbar med klimatfrågan på flera plan samtidigt men det största fokus ligger på utsläppsminskningar. För om utsläppen fortsätter på samma nivå som idag så kommer vi oundvikligen att överstiga den kritiska punkten med 1,5 grads uppvärmning. 

Hur kan pengar från Dreams bidra?

Pengar som Dreams skänker är tänkta att gå till WWFs klimatarbete och arbete för en levande planet. 

Vill du göra mer för planeten så kan du till exempel tänka på vad du äter och utnyttja de gratis guiderna som WWF tagit fram, KöttguidenFiskguiden och Vegoguiden. Genom dem får du enkelt hjälp att välja livsmedel som är mindre dåliga för miljön att konsumera. Du kan även testa dig i deras Klimatkalkylator om du vill få reda på hur klimatsmart du lever idag och tips på vad du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

För att WWF Sverige ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete för planeten behöver de stöd, och som en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer har de en självklar plats bland Dreams utvalda organisationer 2022.