Dreams Institute

Dreams Institute är ett oberoende, initiativ som jobbar för en ökad medvetenhet om hur beteende och ekonomi hänger ihop. Vi samarbetar med världsledande forskare över hela världen. Vi genomför och publicerar undersökningar, och driver frågor inom beteendeekonomi genom att föreläsa och delta i debatten.

Allt vi gör gör vi med samma mål: att stärka människor till finansiellt välbefinnande, och därmed gladare och mer hälsosamma liv. Vi utgår ifrån hur hjärnan fungerar för vi inser att ekonomi är så mycket mer än pengar. Vanor, de beslut vi tar och de beteenden vi har är alla med och påverkar vår finansiella situation. Så, för att verkligen kunna uppmuntra alla att skapa en sund privatekonomi krävs att vi pratar om ekonomi på ett sätt som stämmer överens med hur vi människor faktiskt fungerar.

image description

Forskningsansvariga

"Simplicity is genius"

This app is the only way I can acctually save money. And it is funny way to do that :)
gungungas, App Store

Brilliant!

Brilliant is the only word needed to describe my experience!
Fmingus, App Store

Save more!

Love to have full control over my money, to have clear goals and throw some money here and there. The perfect way for effortless savings!
SJ-commuter, App Store

Fun and easy to save!

Super easy to save without noticing it! I was skeptical before I tested it out but now I'm completely convinced! Have saved to several things I did not think I could accomplish earlier! Safe and simple!
Sofia LA, App Store