Hur klimatsmart är din livsstil? Så beräknar Dreams dina utsläpp

Hur klimatsmart är du? Det är bara när vi vet hur vår livsstil påverkar klimatet som vi kan förändra och förbättra våra vanor. Läs hur Dreams hjälper dig förstå – och minska – din klimatpåverkan genom att uppskatta dina utsläpp av växthusgaser.

Nästan allt vi människor gör och köper kommer med två priser. Ett av priserna står plånboken för, det andra får klimatet betala i form av utsläpp av växthusgaser. 

Vi tänker inte alltid på det men oavsett vad vi gör bidrar vi till utsläpp – stora som små. Vill vi minska vårt klimatavtryck är det därför viktigt att förstå våra olika vanor. Vad är det som kostar mest? När vi förstår klimateffekten av olika vanor och köp är det lättare att göra mer klimatvänliga val i vardagen. 

Spoiler alert: det går faktiskt att göra stor skillnad även med ganska små förändringar. Man behöver bara veta vilka saker som faktiskt spelar störst roll, och det är precis vad Dreamskortet kan hjälpa dig med.

Så beräknar vi dina utsläpp baserat på vad du köper

För att kunna beräkna det ungefärliga koldioxidpriset för ett cafébesök, att köpa en tröja eller handla i mataffären behövs trovärdig data över utsläppen från olika typer av produkter och tjänster. Den information har vår partner Greenly samlat in från officiella databaser världen över.

När man har den relevanta datan över olika utsläpp behövs sedan en matematisk formel för att omvandla spenderade pengar till koldioxid. Men bara formeln räcker inte. Att köpa en flygresa för 1000 kronor ger ju mycket större utsläpp än att köpa potatis för samma summa.

För att kunna göra en mer korrekt beräkning har forskare därför skapat unika formler, eller så kallade utsläppsfaktorer, för olika typer eller kategorier av inköp. Det är dessa Greenly använder för sina beräkningar.Genom att titta på utsläppen från exempelvis olika matvaror, en biobiljett eller en flygresa har Greenly kunnat ta ta fram ett generellt CO2 värde per spenderad krona inom 76 specifika kategorier. Det är dessa kategorier du ser i kontoutdraget i din Dreamsapp.

Kan man verkligen lita på datan?

Att beräkna utsläpp är komplicerat och påverkas av en mängd olika faktorer. Greenly beräknar därför ett genomsnitt av all den tillgängliga datan där alla utsläpp bakåt i värdekedjan räknas in, det vill säga allt från hur råvaran skapas till produktion och transporter. Genom att samla och sammanställa all denna data kan Greenly ge en bra uppskattning om utsläppen från dina kortköp. 

“På fackspråk kallas detta för bottom up approach, och är det mest tillförlitliga sättet vi har för att beräkna koldioxidutsläpp på individbasis idag” säger David Andersson, postdoc, som forskar om hållbar konsumtion på Chalmers och är en av medlemmarna i Dreams advisory board. “Den metodik som används av Greenly fångar alla utsläpp bakåt i värdekedjan och är just nu det mest tillförlitliga tillvägagångssättet för att uppskatta individers utsläpp på ett enhetligt sätt.”

Hur och vad vi handlar spelar en stor roll för ditt klimatavtryck, men allt går inte att läsa av enbart från ditt kontoutdrag. Köper du kött eller vegetariskt, ekologisk eller saker som fraktats långt? För att kunna göra just dina beräkningar ännu mer tillförlitliga ber vi därför dig att svara på ett antal frågor om just din livsstil i Dreamsappen. På så sätt blir din data ännu mer precis. 

Räknas bara utsläpp av koldioxid?

Det finns många växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen men koldioxid är den viktigaste. Det är den absolut vanligast förekommande växthusgasen som också stannar i atmosfären i tusentals år och ensam står för ca 60% av den förstärkning av växthuseffekten vi ser idag. 

Eftersom koldioxid är den absolut största klimatboven är det därför vanligt att räkna om alla övriga växthusgaser till ett koldioxidvärde, eller koldioxidekvivalenter.  Ett gemensamt värde gör det lättare att förstå den totala påverkan av den negativa växthuseffekten vi ser idag. 

Beräkningarna av dina utsläpp i Dreamsappen räknar därför in alla olika växthusgaser och omvandlar dem till koldioxidekvivalenter för att du enkelt ska kunna se hur klimatvänlig din livsstil är. 

För dig som vill fördjupa dig i formler och arbetet som Greenly gör finns mer att läsa på deras hemsida.

Välj ditt dreamteam

Sänk ditt klimatavtryck med Dreamskortet

Första steget till att förändra en vana är att förstå den. Dreamskortet hjälper dig se hur du kan få till en mer klimatsmart livsstil.

Testa Dreamskortet