Vi klimat-kompenserar dina köp med Dreamskortet

Planeten behöver vår hjälp och det finns två viktiga saker du kan göra för att bidra till ett bättre klimat. Att reducera och kompensera dina utsläpp. Dreams vill hjälpa dig med båda och lanserar därför automatisk klimatkompensation på köp med Dreamskortet – helt utan extra kostnad.

Det viktigaste vi kan göra för klimatet är att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är faktiskt helt avgörande för att klara klimatmålen, och vi behöver hjälpas åt för att nå fram.

Men det är inte alltid lätt att vet hur, eller vad som faktiskt gör mest skillnad när det kommer till kritan. Det vill Dreams förändra. Med Dreamskortet gör vi det lättare att se vilka vanor som påverkar miljön på vilket sätt, och underlättar för dig att sänka ditt klimatavtryck genom att fatta mer klimatsmarta val i vardagen.

Vi klimatkompenserar köp med Dreamskortet

Oavsett hur vi gör kommer vi dock aldrig nå nollutsläpp. Däremot kan vi försöka minimera de negativa effekterna av vår konsumtion. Det hjälper vi dig också med.

Dreams klimatkompenserar automatiskt utsläpp som uppstår för de köp du gör med Dreamskortet, helt utan extra kostnad för dig. Det sker genom att vi varje månad ger pengar till klimatprojekt som bidrar till att reducera eller ta upp samma mängd utsläpp från atmosfären.

På så sätt bidrar du dubbelt upp till en friskare planet – först genom att reducera dina utsläpp, sedan genom att kompensera resten.

Bidra till en mer hållbar värld

Dreams samarbetar med Climate Hero  för att tillhandahålla klimatkompensation för dina köp med Dreamskortet. 

Deras portfölj innehåller 7 olika klimatprojekt som är certifierade via Gold Standard och kompensationen för dina köp kan gå till att bland annat stötta utbyggnad av sol eller vindkraft i Indien eller på Aruba.

Gold Standard är den högsta och strängaste certifiering som finns och stöttas bland annat av WWF och FN. En Gold Standard certifiering innebär att projektet förutom att bidra positivt till miljön även ska en positiv social inverkan på de samhällen där projektet verkar – tillexempel Nuetech Solar Water Heating som bidrar till att ge västindiska hushåll tillgång till varmvatten, utan att behöva använda elektricitet för uppvärmningen.

Varför ska vi klimatkompensera?

Klimatkompensation är ett konkret sätt att bidra till en friskare planet. Genom att klimatkompensera kan du bidra till att sänka utsläpp eller förbättra jordens förutsättningar att uppta och neutralisera utsläpp.  På så sätt är du med och gör vad du kan för att förbättra livsvillkoren för allt och alla på jorden.

Hur fungerar klimatkompensation?

Allt vi gör och köper kommer med en klimatkostnad. En del av utsläppen från vår konsumtion klarar jorden av att att ta upp och neutralisera genom våra skogar och hav. Problemet uppstår när vi släpper ut mer än vad planeten hinner göra sig av med. Överskottet av växthusgaser ligger då kvar i atmosfären och snabbar på den globala uppvärmningen. 

När företag och privatpersoner väljer att klimatkompensera sina utsläpp kan organisationer världen runt investera pengarna i åtgärder som syftar till att förbättra jordens förmåga att neutralisera koldioxid. Det kan till exempel handla om att köpa mark och plantera mer skog, att skydda den skog som redan finns eller att man betalar för en minskning av en angiven mängd utsläpp någon annanstans. På så sätt kan vi ge jorden bättre förutsättningar att hantera utsläppen vår livsstil bidrar till. 

Klimatkompensation är ingen magisk lösning men det är ett viktigt verktyg som kan göra stor nytta när det används på rätt sätt. För att försäkra oss om att våra bidrag gör maximal nytta arbetar vi bara med Gold standard certifierade klimatprojekt. Det betyder att projekten vi väljer har högsta möjliga granskningskrav och även bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare

Var med och bidra till en mer hållbar värld med Dreamskortet.

Välj ditt dreamteam

Minska ditt klimatavtryck med Dreamskortet

Skaffa Dreamskortet och var med och bidra till ett bättre klimat genom smarta tips som sänker ditt klimatavtryck och automatisk klimatkompensation på dina köp.

Läs mer om Dreamskortet