Vi klimat-kompenserar alla dina köp med Dreamskortet

Planeten behöver vår hjälp och det finns två viktiga saker du kan göra för att bidra till ett bättre klimat. Att reducera och kompensera dina utsläpp. Dreams vill hjälpa dig med båda och lanserar därför automatisk klimatkompensation på alla köp med Dreamskortet – helt utan extra kostnad.

Det viktigaste vi kan göra för klimatet är att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är faktiskt helt avgörande för att klara klimatmålen, och vi behöver hjälpas åt för att nå fram.

Men det är inte alltid lätt att vet hur, eller vad som faktiskt gör mest skillnad när det kommer till kritan. Det vill Dreams förändra. Med Dreamskortet gör vi det lättare att se vilka vanor som påverkar miljön på vilket sätt, och underlättar för dig att sänka ditt klimatavtryck genom att fatta mer klimatsmarta val i vardagen.

Vi klimatkompenserar alla köp med Dreamskortet

Oavsett hur vi gör kommer vi dock aldrig nå nollutsläpp. Däremot kan vi försöka minimera de negativa effekterna av vår konsumtion. Det hjälper vi dig också med.

Dreams klimatkompenserar automatiskt alla utsläpp som uppstår för de köp du gör med Dreamskortet, helt utan extra kostnad för dig. Det sker genom att vi varje månad ger pengar till klimatprojekt som bidrar till att reducera eller ta upp samma mängd utsläpp från atmosfären.

På så sätt bidrar du dubbelt upp till en friskare planet – först genom att reducera dina utsläpp, sedan genom att kompensera resten.

Bidra till att stoppa skövling i Amazonas

Alla pengar för Dreamskortets klimatkompensation under 2022 och 2023 går till att stötta det Verra-certifierade projektet Ribeirinhos i Brasiliens Para-region. De arbetar för att förhindra skövling i Amazonas regnskog och på så sätt stärka planetens förmåga att ta upp och neutralisera växthusgaser. 

Regionen är utsatt eftersom naturfolket som bor där inte äger sin egen mark, vilket innebär att den utnyttjas för att bedriva illegal skogsskövling – bland annat för timmerproduktion och för att skapa odlings- och betesmarker.

Dreams har tidigare klimatkompenserat våra egna utsläpp genom samma projekt. Då bidrog vi till att 1500 hushåll i lokalbefolkningen fick äganderätt över sin mark, vilket skyddade området och dess skog samtidigt som det sparade 40 miljoner ton CO2. Projektet satte också upp ett utbildningsprogram för hållbar odling samt hjälpte till att bygga 500 ugnar för renare matlagning som minskade beroendet av ved. Nu kan du vara med och stötta samma arbete.

Varför ska vi klimatkompensera?

Varje år skövlas cirka 6 miljoner hektar skog, främst i de tropiska regionerna. Det motsvarar halva Portugals yta, en både kort- och långsiktig miljökatastrof som sätter en enorm press både på jordens ekosystem och de djur och människor som lever i dessa områden. I många fall är skövlingen dessutom illegal – källor visar att så mycket som 94% av all skövling som sker i Brasilien kan vara illegal

Klimatkompensation är ett konkret sätt att bidra till att förhindra skövling och att återplantera skog. Det räddar liv inte bara i Amazonas utan även på andra platser jorden runt som är extra känsliga för klimatförändring. 

Hur fungerar klimatkompensation?

Allt vi gör och köper kommer med en klimatkostnad. En del av utsläppen från vår konsumtion klarar jorden av att att ta upp och neutralisera genom våra skogar och hav. Problemet uppstår när vi släpper ut mer än vad planeten hinner göra sig av med. Överskottet av växthusgaser ligger då kvar i atmosfären och snabbar på den globala uppvärmningen. 

När företag och privatpersoner väljer att klimatkompensera sina utsläpp kan organisationer världen runt investera pengarna i åtgärder som syftar till att förbättra jordens förmåga att neutralisera koldioxid. Det kan till exempel handla om att köpa mark och plantera mer skog, att skydda den skog som redan finns eller att man betalar för en minskning av en angiven mängd utsläpp någon annanstans. På så sätt kan vi ge jorden bättre förutsättningar att hantera utsläppen vår livsstil bidrar till. 

Klimatkompensation är ingen magisk lösning men det är ett viktigt verktyg som kan göra stor nytta när det används på rätt sätt. För att försäkra oss om att våra bidrag gör maximal nytta arbetar vi bara med certifierade klimatprojekt, i detta fall organisationen Verra

Var med och bidra till en mer hållbar värld med Dreamskortet.

Välj ditt dreamteam

Minska ditt klimatavtryck med Dreamskortet

Skaffa Dreamskortet och var med och bidra till ett bättre klimat genom smarta tips som sänker ditt klimatavtryck och automatisk klimatkompensation på alla köp.

Läs mer om Dreamskortet