Följ med på Dreams klimatresa

Det har nog inte undgått någon att vi människor, för att ha en hållbar och beboelig planet även i framtiden, behöver göra vissa förändringar. Nu. För att värna om vår miljö och dina drömmar har vi på Dreams inlett en hållbarhetsresa. Första steget? Att förstå vårt eget klimatavtryck.

Vad är klimatavtryck och varför är det viktigt?

Redan på 1800-talet upptäckte den svenska kemisten Svante Arrhenius koldioxidutsläppens negativa effekt på miljön. Han insåg att våra utsläpp av koldioxid var så stora och så skadliga att de en dag skulle öka jordens medeltemperatur och genom växthuseffekten förändra livsvillkoren för alla oss som bor här. 

Det skulle ta ytterligare ca 100 år innan vi började tala först om koldioxidavtryck och sedan om klimatavtryck, och hur mänskligheten ska bära sig åt för att minska vår negativa klimatpåverkan. 

Allt som vi gör och konsumerar bidrar nämligen till utsläpp av växthusgaser – och därför till vårt klimatavtryck. Varje resa, varje inköp och varje måltid kommer med ett utsläpp och för att vi ska nå målet som satts i Parisavtalet behöver vi alla hjälpa till – politiker, individer och inte minst företag.

Koldioxid – den största klimatboven

Trots att koldioxid bara är en av många växthusgaser är det ofta den man hör mest om. Det är helt enkelt eftersom det är den som är mest förekommande – och som sammanlagt har störst påverkan på vårt klimat.

Koldioxiden står ensam för hela 60% av den förstärkning av växthuseffekten vi ser idag och den absolut största koldioxboven är fossila bränslen. Totalt sett står fossila bränslen idag för 75% av utsläppen av alla växthusgaser och det är industrin som sammantaget har det absolut största klimatavtrycket. 

Även om ett klimatavtryck består av flera olika växthusgaser räknas det ofta om till koldioxid för att man lättare ska kunna uppskatta och förstå den totala påverkan. När du läser att vi i enlighet med Parisavtalet bör sträva efter att till år 2050 endast släppa ut 2 ton koldioxid per år och person betyder det alltså inte att det är fritt fram för utsläpp av andra växthusgaser – de har istället räknats in och räknats om till en total koldioxidbudget. 

Så mättes Dreams klimatavtryck

Att mäta sitt klimatavtryck och göra en så kallad hållbarhetsrapportering är något alla svenska företag med fler än 250 medarbetare måste göra enligt lag. Tanken är att redovisningen sedan används som ett underlag för företaget att till exempel skapa policies kring hållbarhet och förstås för att bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

Men även mindre företag har ju ett klimatavtryck och därför var det givet för Dreams att undersöka vårt. Under våren 2022 granskade vi därför tillsammans med det franska företaget Greenly vårt utsläpp av växthusgaser. 

Till grund för undersökningen låg enkäter med alla våra medarbetare och data över alla inköp och utgifter. Allt från elbolag till företagen som hanterar och lagrar vår data, till kontorets res och matvanor räknades in. Målet var att både ta reda på våra direkta utsläpp – det vill säga de uppskattade utsläppen direkt från vår affärsverksamhet samt våra indirekta utsläpp, tex arbetsresor, luncher under arbetstid eller elektricitet.

Trots att vi enligt lag inte är tvingade till att göra en hållbarhetsrapportering kommer vi göra det under 2023 och detta var det första steget. Vi vill se hur Dreams ligger till, vart vi har störst påverkan på miljön och förstås – hur vi ska kunna minska våra utsläpp och bidra till global klimatneutralitet.

Resultatet: 115 flygresor till New York

Resultatet av undersökningen visar att Dreams koldioxidavtryck är lägre än genomsnittet i vår bransch. Under 2021 släppte vi ut totalt 206 ton Co2 eller 4,5 ton per anställd. Det motsvarar 115 tur och returresor med flyg Paris – New York eller årsutsläppen av koldioxid från 26 genomsnittssvenskar. 

Hälften av våra utsläpp kommer från alla de digitala tjänster vi använder. Allt från servrarna där vi lagrar datan som krävs för att hålla vår app uppe, till Facebook och Instagram där vi marknadsför vår produkt. Ungefär 4% kommer från arbetsresor eller pendling till och från jobbet och cirka 2% är från mat och dryck under arbetstid – oavsett om det är på vårt kontor i Stockholm eller på våra medarbetares hemmakontor.

Vårt mål – bidra till global klimatneutralitet

Att vara bättre än snittet är inte bra nog för oss. Vårt nästa steg är därför att implementera en plan över vad vi behöver göra för att först minska så mycket av våra utsläpp vi kan och sedan kompensera för dem vi inte lyckas reducera genom att bidra till olika klimatprojekt. Detta sker under hösten 2022.

Häng med och håll koll på oss!